Ілюстрація https://imgur.com

Телекомпалата України на захист своїх учасників звертається до Голови Комітету ВРУ з питань інформатизації та зв’язку Олександра Данченка відносно ситуації, яка склалася навколо доступу до житлових будинків у місті Запоріжжі. Патовості ситуація набула в той момент, коли місцеві провайдери отримали на погодження проекти договорів з доступу до багатоквартирних будинків.

Ось «найяскравіші» приклади положень договорів, які не мають нічого спільного з положеннями Закону України про доступ до інфраструктури:

  • Провайдер повинен сплачувати за доступ у 6 разів вищу ціну (понад 80 грн за одну точку підключеного обладнання), ніж передбачено Законом;
  • Кількість відвідувань провайдера до місць розташування власного обладнання у будинку становить 18 разів протягом одного календарного року, за понаднормові «візити» провайдер повинен платити додатково.
  • Також передбачається дострокове розірвання договору з попередженням провайдера за 30 днів, проте провайдер несе обов’язок щодо попередження споживачів про припинення надання послуг не пізніше ніж за три місяці.

 

Ми вимушені звернутися до Олександра Данченка, як до активного захисника нашої галузі, з проханням вплинути на ситуацію та рекомендувати Голові Запорізької міської ради:

– якнайшвидше виконати вимогу статті 26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні” та встановити на рівні рішення міської ради економічно обґрунтовану плату за доступ, що не перевищує плату, визначену у статті 17 Закону про доступ, з урахуванням  пропорційного розподілу витрат власника інфраструктури об’єкта доступу між замовниками, якщо вони використовують одні й ті самі елементи інфраструктури об’єкта доступу;

– встановити єдині, однакові для всіх та прозорі умови договорів з урахуванням частини шостої статті 16 Закону про доступ;

– втрутитися у ситуацію та провести роз’яснювальну роботу щодо незаконності дій управляючих компаній із заборони та здійснення перешкод провайдерам по наданню доступу до допоміжних приміщень житлових будинків;

– здійснити перевірку правильності нарахування плати за доступ, що виставляється провайдерам телекомунікацій управляючими компаніями міста Запоріжжя у проектах договорів.

До нашого листа приєдналися 18 провайдерів міста Запоріжжя, які обурені шокуючими умовами проектів договорів керуючих компаній. Це ще раз підтверджує критичність ситуації у регіоні та необхідність нагального вирішення питання з доступом до житлових будинків.

Це питання знаходиться на особливому контролі в Асоціації. Якщо сьогодні ми всі разом не докладемо зусиль для вирішення даної ситуації, то завтра вона  набере обертів загально-національного масштабу та пошириться на інші регіони країни.

KPI_TelPU#2     KPI_TelPU#4