Телекомпалата України, як об’єднання гравців ринку цифрових комунікацій України, приділяє особливу увагу та всіляко сприяє розвитку українського цифрового суспільства. Важливу роль у цьому процесі відіграє захист прав споживачів на отримання якісних телекомунікаційних послуг.

З 01 січня 2016 року методом підтвердження в Україні були запроваджені мовою оригіналу Стандарти ETSI EG 202 057, що визначають перелік показників якості телекомунікаційних послуг та окреслюють методи їх вимірювання.

Метою задоволення З очікувань споживачів та для подальшого впровадження європейської вимірювання рівня Практики якості послуг до мережі доступу Інтернет Телекомпалата отримала офіційний дозвіл Заезд от Європейського інституту телекомунікаційних стандартів на використання Стандартів та виконала переклад усіх чотирьох частин документу, які у подальшому буде використовувати як механізм саморегуляції:

ДСТУ ETSI EG 202 057-1: 2015 (ETSI EG 202 057-1: 2013, IDT) . Частина 1. Загальні положення;

ДСТУ ETSI EG 202 057-2: 2015 (ETSI EG 202 057-2: 2011, IDT) . Частина 2. послуги голосової телефонії, факсу групи 3 та передавання даних та коротких повідомлень (SMS) за допомогою модему;

ДСТУ ETSI EG 202 057-3: 2015 (ETSI EG 202 057-3: 2005, IDT) . Частина 3. Спеціальні параметри якості послуг для суходільних мереж рухомого зв’язку загального користування (PLMN);

ДСТУ ETSI EG 202 057-4: 2015 (ETSI EG 202 057-4: 2008, IDT). Частина 4. Доступ до Інтернету.

Четверта частина Стандарту містить визначення та методи вимірювання ряду параметрів якості обслуговування, що оцінюються саме користувачем, та розраховані на зрозумілість і користь для абонентів, не залежно від виду телекомунікаційних послуг, якими вони користуються.

Насьогодні Телекомпалата Україні працює над вдосконаленням та адаптацією перекладу четвертої частини Стандарту ETSI EG 202 057 (до Інтернету доступ) з метою його подальшого використання у процесі саморегуляції ринку телекомунікацій. Пропонуємо усім зацікавленим сторонам приєднатися до експертного доопрацювання його змісту.

Link text