Міністру юстиції України

Петренку П.Д.

 

 

Щодо Рішення НКРЗІ «Про внесення змін до Ліцензійних

умов користування радіочастотним ресурсом України»

 

Шановний Павле Дмитровичу!

Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації схвалено рішення «Про внесення змін до Ліцензійних умов користування радіочастотним ресурсом України» (далі – Проект), який подано на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

Вказаним Проектом передбачається внесення змін до Ліцензійних умов користування радіочастотним ресурсом, доповнивши визначенням повного освоєння радіочастотного ресурсу за ліцензією, яка надає права виключного користування номіналами, смугами радіочастот, яке передбачає наявність у ліцензіата не менше одного дозволу на експлуатацію РЕЗ з користуванням певною частиною смуги радіочастот, визначеної в ліцензії для цього регіону, на кожні 500 тисяч населення відповідного регіону за умови надання цим ліцензіатом у відповідному регіоні телекомунікаційних послуг за встановленими значеннями показників якості послуг.

Тобто, фактично, Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації пропонує змінити умови користування радіочастотним ресурсом за вже виданими ліцензіями, що взагалі ставить під сумніви принципи верховенства права в Україні, які є настільки критичними для залучення подальших іноземних інвестицій в нашу країну.

Згідно з аналізом регуляторного впливу, метою прийняття вказаного Проекту є забезпечення ефективного використання радіочастотного ресурсу з використанням радіотехнологій, які передбачають ексклюзивне використання радіочастотного ресурсу в інтересах усіх категорій користувачів. Проте, задекларована мета не відповідає дійсності, а Проект спрямований лише на примусове вивільнення радіочастот. Регулятор цим Проектом створює штучні умови для анулювання отриманих ліцензій та припинення діяльності одних підприємств для подальшого перерозподілу в інтересах інших. Статтею 3 Закону України «Про ліцензування видів господарської діяльності» встановлено, що державна політика у сфері ліцензування ґрунтується на уникненні необґрунтованих обтяжень чи зайвих адміністративних процедур, а частиною тринадцятою статті 9 вказаного Закону передбачено, що ліцензійні умови повинні відповідати принципам державної політики у сфері ліцензування.

 

Вважаємо, що запропоновані зміни суперечать Конституції України, Законам України «Про радіочастотний ресурс» та «Про ліцензування видів господарської діяльності» та постанові Верховної Ради України від 31.03.2016 № 1073-VIII «Про Рекомендації парламентських слухань на тему: «Реформи галузі інформаційно-комунікаційних технологій та розвиток інформаційного простору України» з урахуванням наступного.

Проект однозначно створить несприятливі та дискримінаційні умови для користувачів РЧР, не конкурентне середовище на ринку телекомунікаційних послуг, оскільки не встановлює однакових підходів для отримання та видачі ліцензій, та в цілому, не сприяє повному освоєнню радіочастотного ресурсу за ліцензією. Більш того, на сьогодні, взагалі відсутні будь-які законодавчо встановлені критерії для визначення ефективності використання радіочастотного ресурсу. Проект розроблено на основі формального, не обґрунтованого підходу до використання радіочастотного ресурсу.

Вважаємо також за доцільне звернути увагу на необхідності попереднього визначення терміну «ефективність використання РЧР» та врахувати потенційні можливості технології, що використовується ліцензіатом відповідно до отриманих ліцензій. В Проекті жодним чином не врахована необхідність диференційованого підходу до різних радіотехнологій, можливостей різних типів обладнання в межах однієї радіотехнології, а саме: потужності передавання сигналу, зони покриття сигналом передавача, максимальної кількості абонентів, що може бути підключена до зазначеного типу обладнання, технологічних обмежень швидкості передачі даних для різних технологій тощо.

В Проекті не враховані терміни застосування нових норм для побудови додаткової мережі. Не врегульовано також питання необхідності виконання нових ліцензійних умов для ліцензіатів, що повідомили регулятора про повне використання радіочастотного ресурсу відповідно до діючих ліцензійних умов. Тобто нові ліцензійні умови повністю змінюють правила використання діючих ліцензій, встановлюють додаткові непередбачені, невиправдані фінансові навантаження для існуючих ліцензіатів.

Встановлення норми щодо необхідності будувати не менше ніж одну базову станцію на кожні 500 тис. населення призведе до формального збільшення кількості базових станцій на одиницю площі, а не до підвищення ефективності використання РЧР.

На наш погляд, вирішенням проблем може стати впровадження перспективних радіотехнологій. Це призведе до додаткових інвестицій в галузь, дозволить використовувати сучасне обладнання та запропонувати споживачам сучасні послуги високої якості.

Слід зазначити, що організація проведення досліджень та вироблення рекомендацій щодо ефективного користування радіочастотним ресурсом України, відповідно до пункту 3 статті 111 Закону України «Про радіочастотний ресурс України» є повноваженнями Центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сферах зв’язку, телекомунікацій, користування радіочастотним ресурсом України. Тобто, Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації перевищує повноваження в частині запровадження таких змін до Ліцензійних умов.

 

Разом з тим, частиною другою статті 19 Конституції України встановлено, що органи державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов’язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України.

 

Представники Телекомунікаційної палати, інших профільних асоціацій та ринку неодноразово висловлювали зауваження до вказаного Проекту, Проте, не зважаючи на загрозливі наслідки від його прийняття, на засіданні НКРЗІ 08.11.2016 схвалено Проект.

Крім того, листом Державна регуляторна служба України звернула увагу розробника на необхідності додаткового розгляду зауважень Телекомунікаційної палати України, що в подальшому зроблено НКРЗІ не було.

Насамкінець пропонуємо звернути увагу на те, що пунктом 2 Розділу 3 Постанови Верховної Ради України від 31.03.2016 №1073-VIII “Про Рекомендації парламентських слухань на тему: “Реформи галузі інформаційно-комунікаційних технологій та розвиток інформаційного простору України” щодо ефективного використання РЧР України рекомендовано забезпечити раціональне використання радіочастот спеціальними та загальними користувачами та реалізувати поступовий перехід до єдиного документа, що об’єднує Національну таблицю розподілу смуг радіочастот України та План використання радіочастотного ресурсу України за аналогією ERC REPORT 25 (Європейська таблиця частотних розподілень та додатків). Проте, такий документ не прийнято, а отже можна сказати, що НКРЗІ використала не всі можливості, що надає Закон України «Про радіочастотний ресурс України», а діє поза межами повноважень, шляхом примусового вивільнення частот.

Згідно з пунктом 13 Положення про державну реєстрацію нормативно-правових актів міністерств, інших органів виконавчої влади, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28 грудня 1992 р. № 731, у державній реєстрації відмовляється, якщо нормативно-правовий акт, зокрема, порушує чи обмежує встановлені законом права, свободи й законні інтереси громадян, підприємств, установ та організацій або покладає на них не передбачені законодавством обов’язки.

Враховуючи вищенаведене, просимо відмовити у реєстрації Проекту з метою недопущення впровадження нормативно-правових актів, що суперечать актам вищої юридичної сили та створюють несприятливі та дискримінаційні умови для користувачів РЧР, не конкурентне середовище на ринку телекомунікаційних послуг та взагалі ставить під сумніви принципи верховенства права в Україні.

Крім того, з метою об’єктивного формування власної позиції просимо, Вас Петре Дмитровичу, провести робочу зустріч за участю представників ринку, Телекомпалати України та НКРЗІ, на якій обговорити всі ризики від вступу у дію вказаного Проекту. Регламент зустрічі пропонуємо визначити до 1-ї години, а дату та час проведення зустрічі готові погодити у будь-якій зручний спосіб.

Ми впевнені, що Ви, як людина, наділена повноваженнями захищати правовий порядок в Україні, не залишитеся байдужими до проблем галузі, які наразі потребують оперативного втручання. Щиро сподіваємося на Вашу підтримку.

 

З повагою

 

Голова Ради Асоціації Т.В. Попова