Ректору Київського національного
університету імені Тараса Шевченка
Академіку НАН України
Губерському Л. В.

Голови Ради асоціації
«Телекомунікаційна палат України»,
Попової Т. В.

Рекомендаційний лист щодо необхідності створення на юридичному факультеті Київського національного університету
імені Тараса Шевченка
Навчально-наукового центру інформаційного права та LegalТech

Шановний Леоніде Васильовичу!

Враховуючи значний внесок, який зроблений Вами в розвиток юридичної освіти в нашій державі, зважаючи на велике значення юридичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка у формуванні протягом багатьох десятиліть високопрофесійного корпусу правників, просимо Вас підтримати пропозицію щодо створення на юридичному факультеті окремого структурного підрозділу – Навчально-наукового центру інформаційного права та LegalTech.

На сьогоднішній день Асоціація «Телекомунікаційна палата України» (далі – Асоціація) є добровільною, недержавною, неприбутковою організацією, створеною з метою саморегулювання, сприяння розвитку в Україні сфери цифрових технологій, зокрема електронних комунікацій, аудіовізуальних послуг, цифрових медіа, Інтернет та представництва і захисту спільних інтересів своїх учасників.

Асоціація має у своєму складі представників суб’єктів ринку телекомунікацій, операторів та провайдерів програмних послуг, що дозволяє нам охопити статутною діяльністю різні аспекти розвитку сфери телекомунікацій та програмних послуг.

Не зважаючи на стрімкий розвиток сфери телекомунікацій, який спостерігається останніми десятиліттями в Україні та в усьому cвіті, діяльність Асоціації виявила гостру необхідність у підготовці висококваліфікованих фахівців в галузі інформаційного права, телекомунікацій та LegalTech, проведення комплексних наукових досліджень у цих сферах правового регулювання, а також залучення науково-педагогічних працівників юридичного факультету до підготовки, правової експертизи і удосконалення проектів законодавчих актів України, предметом правового регулювання в яких виступають інформаційно-телекомунікаційні відносини. В цьому аспекті діяльність Центру може сприяти вирішенню окреслених та багатьох інших науково-практичних завдань, зокрема: в частині підготовки, перепідготовки та підвищення кадрів в галузі інформаційного права та LegalТech, проведення міжнародних науково-практичних конференцій, форумів, круглих столів з актуальних питань правового регулювання інформаційно-телекомунікаційних відносин, налагодження професійних зв’язків між представниками наукової школи інформаційного права юридичного факультету та представниками Асоціації, суб’єктами ринку телекомунікацій, яких представляє очолюване мною господарське об’єднання.

Саме тому, створення на юридичному факультеті Київського національного університету імені Тараса Шевченка навчально-наукового Центру інформаційного права та LegalТech є важливим кроком в напрямі розвитку сучасної юридичної освіти, проведення конкурентоспроможних наукових досліджень з інформаційно-правової проблематики, необхідних для формування в Україні сучасної моделі інформаційного суспільства, утвердження українських суб’єктів ринку телекомунікацій на міжнародному ринку.

Тетяна ПОПОВА, Голова Ради Асоціації