Від 07.10.2022 № 2712

Голові Комітету Верховної Ради України з питань економічного розвитку

Наталусі Д. А. 

Голові Комітету Верховної Ради України з питань правової політики

Костіну А. Є.

Голові Комітету Верховної Ради України з питань фінансів, податкової та митної політики

Гетманцеву Д. О.

Голові Комітету Верховної Ради України з питань цифрової трансформації

Крячку М. В.

Голові Комітету Верховної Ради України з питань бюджету

Арістову Ю. Ю.

Голові Комітету Верховної Ради України з питань антикорупційної політики

Радіній А. О.

Голові Комітету Верховної Ради України з питань інтеграції України до Європейського Союзу

Климпуш-Цинцадзе І. О. 

 

Щодо законопроекту реєстр. № 6134

Асоціація «Телекомунікаційна палата України» (далі – Асоціація), яка об’єднує гравців ринку цифрових комунікацій України, висловлює свою повагу та звертається з приводу наступного.

У Верховній Раді України 05.10.2021 р. зареєстровано проект Закону «Про внесення змін до Закону України “Про захист прав споживачів”, реєстр. № 6134 (далі – законопроект № 6134), що передбачає, зокрема, регулювання питань захисту прав споживачів електронних комунікаційних послуг, а також в черговий раз передбачає запровадження в Україні можливості обмеження доступу (блокування) веб-сайтів абонентам без судового рішення.

06 жовтня 2022 року законопроект № 6134 прийнято у першому читанні.

Звертаємо увагу на необхідності доопрацювання його положень з урахуванням зазначеного нижче.

1) У частині третій статті 2 законопроекту № 6134 передбачається, що сфера дії цього закону встановлюється, зокрема і щодо захисту прав споживачів електронних комунікаційних послуг.

Натомість, таке визначення не узгоджується з нормами Закону України «Про електронні комунікації», яким регулюється порядок надання та отримання електронних комунікаційних послуг і дія його поширюється на відносини у сферах електронних комунікацій та радіочастотного спектру щодо надання та отримання електронних комунікаційних послуг, визначено, зокрема:

 • загальні засади надання електронних комунікаційних послуг кінцевим користувачам;
 • інформування щодо надання електронних комунікаційних послуг;
 • ціноутворення та розрахунки у сфері електронних комунікацій;
 • права, обов’язки та відповідальність кінцевих користувачів послуг;
 • обов’язки кінцевих користувачів електронних комунікаційних послуг;
 • відповідальність кінцевих користувачів електронних комунікаційних послуг;
 • прозорість та порівняння пропозицій постачальників електронних комунікаційних послуг;
 • якість електронних комунікаційних послуг;
 • укладення та припинення дії договору про надання електронних комунікаційних послуг;
 • зміна постачальника електронних комунікаційних послуг та надання послуг перенесення номерів;
 • надання пакетів електронних комунікаційних послуг;
 • надання електронних комунікаційних послуг в умовах надзвичайних ситуацій, надзвичайного та воєнного стану;
 • доступ до електронних комунікаційних послуг для осіб з інвалідністю;
 • каталоги номерів;
 • доступ до екстрених служб та служб соціального спрямування;
 • захист інформації про кінцевого користувача та надані електронні комунікаційні послуги;
 • захист кінцевих користувачів від спаму;
 • умови надання доступу до інформації у передбачених законом випадках;
 • розгляд звернень (скарг) споживачів електронних комунікаційних послуг;
 • позасудове врегулювання спорів за зверненням споживачів; захист інтересів кінцевих користувачів у разі припинення постачальником електронних комунікаційних послуг діяльності з надання таких послуг; відповідальність за порушення прав кінцевих користувачів.

Згідно з частиною третьою статті 122 Закону України «Про електронні комунікації», регуляторний орган розглядає відповідно до законодавства звернення (скарги) споживачів щодо надання послуг електронних комунікацій, отримує з цією метою від постачальників електронних комунікаційних послуг необхідні документи та інформацію, вживає у межах повноважень заходів захисту прав споживачів, включаючи проведення, у разі необхідності, заходів з державного нагляду, видання приписів, розпоряджень про усунення порушень застосування адміністративно-господарських санкцій відповідно до закону.

Отже, необхідно у тексті частини третьої статті 2 законопроекту № 6134 виключити слова «електронних комунікаційних послуг», а частину четверту 4 цієї статті доповнити новим пунктом 8 такого змісту: «надання та отримання електронних комунікаційних послуг».

2) У абзаці 1 пункту 5 частини другої статті 31 законопроекту № 6134 пропонується надати право компетентному органу (Держпродспоживслужба або ДРС), у разі ненадання суб’єктом господарювання достовірної інформації на веб-сайті про його найменування, місцезнаходження, що унеможливлює здійснення заходу державного нагляду (контролю) відповідно до вимог Закону України “Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності”, звертатися до провайдера інтернет-послуг щодо обмеження доступу до веб-сайту (частини веб-сайту, програмного забезпечення) такого суб’єкта господарювання.

Асоціація наголошує, що технічно блокування і видалення контенту в мережі Інтернет можливе лише в разі його виконання володільцем веб-сайту або хостером, де розміщений цей контент. Коректне (тимчасове) обмеження доступу (блокування) контенту в мережі Інтернет провайдерами доступу технічно неможливе.

Тому, Асоціація наполягає на доопрацюванні змісту абзацу 1 пункту 5 частини другої статті 31 законопроекту № 6134 та викладення його у наступній редакції:

«5) у разі ненадання суб’єктом господарювання достовірної інформації на веб-сайті про його найменування, місцезнаходження, що унеможливлює здійснення заходу державного нагляду (контролю) відповідно до вимог Закону України “Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності” з метою поновлення порушених прав споживачів, має право звертатися до суду для прийняття рішення про унеможливлення доступу до веб-сайту постачальником послуг хостингу і (або) ресурсів для розміщення веб-сайту, зазначивши його доменне ім’я.»

Звертаємо увагу, що статтею 12 Директиви 2000/31/ЄС Європейського парламенту та Ради «Про деякі правові аспекти інформаційних послуг, зокрема, електронної комерції, на внутрішньому ринку» (від 8 червня 2000 р.) передбачено, що якщо надаються інформаційні послуги, які складаються з передачі інформації, що надається одержувачем послуг, всередині мережі зв’язку або надання доступу до мережі зв’язку, держави-члени забезпечують звільнення постачальника послуг від відповідальності за передану інформацію при умові, що постачальник:

 1. a) не є ініціатором передачі;
 2. b) не обирає одержувача передачі; та
 3. c) не обирає чи не змінює інформацію, що міститься в передачі.
 4. Акти передачі та забезпечення доступу, про що йдеться в пункті 1, включають в себе автоматичне, проміжкове тимчасове зберігання переданої інформації, оскільки це робиться з єдиною метою – здійснення передачі в мережі зв’язку та передбачає, що інформація не зберігається довше, ніж це необхідно для передачі.

Декларацією «Свобода спілкування в Інтернеті», ухваленою Комітетом Міністрів Ради Європи 28 травня 2003 року закріплено принцип відсутності попереднього контролю держави, який полягає у тому, що державна влада не повинна шляхом загальних засобів блокування або фільтрування відмовляти громадському доступу до інформації і іншого спілкування в Інтернеті, без обмеження кордонів.

Крім того, зазначена норма суперечить пункту 13 частини третьої статті 18 Закону України «Про електронні комунікації», згідно з якою постачальними електронних комунікацій мереж та/або послуг зобов’язані дотримуватися таких умов загальної авторизації, а саме, зокрема, на підставі рішення суду обмежувати доступ своїх абонентів до ресурсів, через які здійснюється розповсюдження дитячої порнографії.

Також, відповідно статті 125 Закону України «Про електронні комунікації» постачальники електронних комунікаційних послуг не несуть відповідальності за зміст інформації, що передається їхніми мережами, крім випадків, передбачених Законом України «Про електронну комерцію».

Тобто, на рівні законів України передбачено виключно судову процедуру для обмеження доступу абонентів до ресурсів та у чітко визначених випадках, до якого не віднесено випадки ненадання суб’єктом господарювання достовірної інформації на веб-сайті про його найменування, місцезнаходження.

Враховуючи вищенаведене, просимо подати поправки з метою його доопрацювання до другого читання (у додатку до листа) та не допустити прийняття законопроекту № 6134, без доопрацювання його змісту відповідно до вищевикладених пропозицій Асоціації з урахуванням наведених коментарів, норм міжнародного права, Конституції України та Закону України «Про електронні комунікації».

З повагою

Голова Ради Асоціації                                                                                   Т.В. Попова