Від 01.10.2021 № 2625

 Заступнику Міністра економіки України – Торговому представнику України

КАЧЦІ Т.А.

Щодо обмеження імпорту оптичного кабелю

 Шановний Тарасе Андрійовичу!

Асоціація «Телекомунікаційна палата України» як об’єднання легальних учасників індустрії послуг Digital Communication, що виступають за створення рівних умов та сприятливого середовища для ведення чесного бізнесу в сфері Інтернет-комунікацій, звертається з приводу наступного.

До складу асоціації входять юридичні особи, що діють у сфері цифрових комунікацій та виступають замовниками (споживачами) кабельної продукції: оператори телекомунікаційних мереж, провайдери програмної послуги, а також інші юридичні особи, що займаються спорідненими видами діяльності.

Протягом всього часу асоціація брала активну участь в спеціальному розслідуванні, надавала всю необхідну інформацію та розраховувала на зважені й неупереджені результати розслідування. Проте 14 вересня 2021 р. на офіційному веб-сайті газети “Урядовий кур’єр” було оприлюднено «Повідомлення про Застосування спеціальних заходів щодо імпорту в Україну проводів незалежно від країни походження та експорту».

У своїй діяльності наші Учасники переважно використовують телекомунікаційні кабелі, які в межах розслідування Міжвідомчої комісії з міжнародної торгівлі класифікуються за кодами УКТ ЗЕД 8544 49 20 00, 8544 70 00 10 та 8544 70 00 90.  Дані види товару мають суттєві відмінності у використанні, сфері застосування та вартості.

Товар за кодом 8544 49 20 00 використовується для побудови локальних і корпоративних мереж, підключення абонентів фіксованого зв’язку. Завдяки використанню основної жили з ССА замість мідної жили суттєво знижується собівартість продукції, що дозволяє знизити вартість робіт без суттєвого зниження її функціональності, в результаті чого і для кінцевого користувача зменшується вартість послуги. В той час ні Одескабель, ні інші національні виробники не випускають LAN-кабель з CCA провідниками, доля якого на ринку становить близько 10-15% у грошовому еквіваленті та до 20% у ваговому еквіваленті.

Продукція за кодами 8544 70 00 10 та  8544 70 00 90 представляє собою волоконно-оптичний кабель, що є оптимальним засобом для передавання великих обсягів інформації на великі відстані. Їх використовують для будівництва місцевих та магістральних волоконно-оптичних ліній зв’язку (ВОЛЗ), а також їх обслуговування. Основними виробниками даної продукції на ринку України є ПАТ «Одескабель», ПАТ Завод “Південкабель”, ТОВ «Кабельний завод «Фікснет», ТОВ “Ютекс Україна”, ДП “Тумен-Електро”. В останні роки доля участі заявників-ініціаторів Розслідування на ринку суттєво скоротилася, в першу чергу, за рахунок появи нових національних виробників продукції, а також запровадженню прозорих електронних тендерних процедур, в яких перемагають кращі пропозиції, які відповідають чітким умовам тендеру.

Варто зазначити, що для повноцінного виробництва даної продукції в Україні не вистачає власних компонентів і 95% сировинної бази імпортується, а на території Україні виконується лише останній виробничий етап – їх збирання в кінцевий товар.

Отже, ми переконані, що впровадження додаткового мита:

  • ставить під загрозу виконання плану заходів щодо інформатизації суспільства. Нещодавно по всій Україні були проведені тендери на надання послуг широкосмугового доступу до Інтернет-мережі для соціальних закладів інфраструктури. Різке здорожчання та дефіцит кабельної продукції унеможливить виконання умов тендерних договорів через підвищення вартості замовлень та зриву строків їх виконання;
  • призведе до неминучого зростання вартості телекомунікаційних послуг для всього населення України, адже вартість сплаченого компаніями-імпортерами додаткового мита в кінцевому підсумку буде перекладена на звичайних громадян;
  • створить ризик виникнення дефіциту продукції на ринку через обмежені виробничі можливості підприємств-заявників;
  • допоможе підприємствам-заявникам монополізувати ринок, спотворить конкурентне середовище, а також негативно вплине на якість їх продукції.

У зв’язку з наведеними вище фактами просимо Вас, шановний Тарасе Андрійовичу, ініціювати перегляд та скасування Рішення Міжвідомчої комісії з міжнародної торгівлі. В свою чергу запевняємо, що Асоціація й надалі готова активно брати участь в усіх необхідних обговореннях з даного питання.

З повагою

Голова Ради Асоціації                                                              Т.В. Попова

KPI_TelPU2021#other