Лист від 01.06.2021 р. за № 2560 (Телекомпалати України)                 

Заступнику Міністра економіки,

торгівлі та сільського господарства України

РОМАНІШИНУ О.В.

01008, м. Київ,
вул. Грушевського, 12/2

Про питання ефективної системи

колективного управління

 Шановний Олександре Вікторовичу!

На сьогодні виникла ситуація, що суттєво гальмує становлення в Україні ефективної системи колективного управління, та яка вимагає Вашого реагування і фахової підтримки Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства в Україні.

Як відомо, в Україні запрацював оновлений порядок правових та організаційних засад колективного управління майновими правами суб’єктів авторського права і (або) суміжних прав, у декількох сферах вже визначені акредитовані організації колективного управління (далі – ОКУ), є домовленості щодо тарифів та здійснюються платежі.

Закон України «Про ефективне управління майновими правами правовласників у сфері авторського права і (або) суміжних прав»  15.05.2018 р. № 2415-VIII (далі – Закон № 2415) зобов’язує користувачів об’єктів авторських і суміжних прав до початку їх використання укласти з ОКУ, договір про використання об’єктів авторського права і (або) суміжних прав та, відповідно, здійснювати систематичні відрахування для правовласників на користь ОКУ.

Такими користувачами є, зокрема,  телерадіокомпанії, провайдери програмної послуги, заклади громадського харчування, імпортери та інші користувачі, з одного боку, а з іншого ОКУ, які в силу Закону № 2415, мають статус неприбуткової організації.

Виплата винагороди правовласникам через ОКУ для користувачів є витратами, що безпосередньо пов’язані з нарахуванням роялті, а отже,  норми Податкового кодексу України (далі – ПК України) вимагають від такого користувача на суму таких витрат в повному обсязі (через коригування на фінансову різницю) збільшити свій фінансовий результат податкового (звітного) періоду, а це призводить до збільшення податкового навантаження на підприємство.

Це зумовлено наявністю в ОКУ статусу неприбуткової організації, що призводить до особливостей обрахунку фінансового результату для користувачів та розміру податку на прибуток.

Тобто, з огляду на той факт, що користувачі не мають можливості вибору ОКУ без статусу неприбуткової організації, така ситуація виглядає дискримінаційною та має бути скоригована.

Іншими словами, добросовісний користувач, крім того, що має сплатити ОКУ роялті, змушений ще й нести додаткове дискримінаційне фінансове зобов’язання.

Очевидно, що така дискримінаційна категоричність норм ПК України щодо застосування податкових різниць при формуванні фінансового результату до оподаткування, зумовлює надмірні фінансові навантаження на платників податків, призводить до вимивання оборотних коштів, які є резервом накопичення для розвитку діяльності, а також призводить до зниження рівня ефективного захисту в Україні інтелектуальної власності та авторських прав.

Це вкрай негативно сприймається користувачами та стає вагомим фактором, що уповільнює становлення системи колективного управління в Україні.

Слід зауважити, що Торговельне представництво Сполучених Штатів (USTR) знову назвали Україну серед найбільш піратських країн світу. Україна залишається в списку Priority Watch List разом із ще 11 країнами. Про це йдеться в щорічному звіті Special 301 Торгового представництва США, присвяченого захисту прав інтелектуальної власності в світі, що сигналізує про недостатній рівень захисту інтелектуальної власності в країні і перш за все у  питанні несправедливого, непрозорого управління системою організацій колективного управління, які відповідають за збір та розподіл роялті правовласникам.

Вирішенням цієї проблеми має стати внесення змін до ПК України.

Для вирівнювання умов діяльності та прозорості управління ОКУ, які відповідають за збір та розподіл роялті правовласникам, 14 вересня 2020 р. групою народних депутатів було зареєстровано проект Закону № 4088 «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо оподаткування суб’єктів, які здійснюють відрахування (винагороду) за використання об’єктів авторського права і (або) суміжних прав на користь організацій колективного управління» (далі – законопроект №4088), який сприятиме вирішенню описаних вище проблем.

Законопроект №4088 вносить зміни до окремих положень ПК України, а саме:

1) у абзаці першому п. 14.1.225 ст. 225 ПК України уточнити, що до роялті належить і платіж, що сплачується користувачем об’єктів авторського права і (або) суміжних прав) на користь ОКУ, відповідно до Закону;

2) визначає, що вимоги п.п. 6 п.п 140.5.7 п. 140.5 ст.140 ПК України не застосовуються до випадків нарахування платником податку роялті (відрахування (винагороди) правовласнику на користь ОКУ, що здійснюють свою діяльність відповідно до Закону № 2415;

3) конкретизує, що для фізичних осіб-підприємців до переліку витрат, безпосередньо пов’язаних з отриманням доходів, належать роялті сплачені на користь ОКУ відповідно до Закону № 2415.

Такі норми обґрунтовуються, зокрема, тим, що згідно пункту 140.5. статті 140 ПК України, користувач повинен фінансовий результат податкового (звітного) періоду збільшити, зокрема, на суму витрат по нарахуванню роялті у повному обсязі, якщо роялті нараховані на користь юридичної особи, яка відповідно до цього Кодексу звільнена від сплати цього податку чи сплачує цей податок за ставкою, іншою, ніж встановлена в пункті 136.1 ст. 136 цього Кодексу (п.п. 140.5.7 п.140.5 ст.140).

Що стосується користувачів фізичних осіб-підприємців, то вони також не мають можливості сплачені роялті віднести в повній мірі до витрат, безпосередньо пов’язаних з отриманням доходів, оскільки стаття 177 ПК України не передбачає такого виду витрат.

Прийняття законопроекту №4088 дозволить усунути фіскальну дискримінацію і вирівняє умови оподаткування без прив’язки до статусу неприбутковості ОКУ, а також стане підтримкою легальних користувачів, які уклали угоди з ОКУ і зобов’язані здійснювати виплати на їх користь, не маючи можливості перевести такі платежі безпосередньо на правовласника, та,  відповідно, не збільшувати свій фінансовий результат на суму витрат по нарахуванню роялті у повному обсязі.

При цьому, слід зазначити, що втрат Державного бюджету при запропонованих змінах законопроекту № 4088 – не буде, оскільки до прийняття Закону № 2415 такі платежі не здійснювались.

Водночас, вже в середньострокові перспективі, запропоновані зміни в законопроекті № 4088 будуть мати позитивний вплив на бюджетні доходи, оскільки вирівнювання умов для платників винагороди правовласникам, без прив’язування до статусу отримувача винагороди, очевидно призведе до зростання кількості угод між користувачами та ОКУ.

Безумовним ефектом прийняття законопроекту № 4088 стане можливість зняття існуючих бар’єрів у становленні ефективної системи колективного управління та потенційне виключення України зі списку Priority Watch List.

Слід зазначити, що вказану проблематику розділяють не лише користувачі, але і ОКУ, які також зацікавлені у скорішому становленню системи колективного управління. На підтвердження цього надаємо наявні у нас копії звернення від Американської торговельної палати в Україні.

Взявши до уваги вищенаведене, звертаємося до Вас, шановний Олександре Вікторовичу, з проханням висловити позицію про необхідність усунення дискримінаційного оподаткування платежів роялті, що здійснюються на користь ОКУ, зокрема в адресу Комітету з питань фінансів, податкової та митної політики, Міністерства фінансів України та підтримки законопроект №4088 для прискорення його розгляду і прийняття.

З повагою

ГС «Коаліція аудіовізуальних і музичних прав»          Павло Калениченко

ГС «Автори та Видавці»                                                    Катерина Лавриненко

Національна асоціація медіа                                             Катерина М’яснікова

ГС «Український музичний альянс»                               Анастасія Неволіна

«Телекомунікаційна палата України»                             Тетяна Попова

«Індустріальний телевізійний комітет»                           Сергій Сьомкін

KPI_TelPU2021#2.3