Від 27.04.2021 р. № 2589

    Заступниці Міністра фінансів України

Воробей С.І.

01008, м. Київ,
вул. Грушевського, 12/2

Щодо питання оподаткування виплати винагороди

для правовласників на користь організації

колективного управління

Шановна Світлано Іванівно!

Асоціація «Телекомунікаційна палата України» (далі – Асоціація) об’єднує учасників ринку, що надають послуги доступу до мережі Інтернет, а також послуги доступу до перегляду телевізійних програм.

 Асоціація діє в інтересах своїх учасників та звертається до Вас з проханням фахової підтримки, проведенням експертного обговорення проблематики оподаткування платників податків, які здійснюють відрахування (виплату винагороди) для правовласників на користь організації колективного управління (далі – ОКУ).

В Україні, віднедавна, запрацював оновлений порядок правових та організаційних засад колективного управління майновими правами суб’єктів авторського права і (або) суміжних прав.

Закон України «Про ефективне управління майновими правами правовласників у сфері авторського права і (або) суміжних прав» 15.05.2018 р. № 2415-VIII (далі – Закон № 2415) зобов’язує користувачів об’єктів авторських і суміжних прав до початку використання у своїй діяльності таких об’єктів укласти з ОКУ, яка акредитована і здійснює управління майновими правами у відповідній сфері, договір про використання об’єктів авторського права і (або) суміжних прав та, відповідно, здійснювати систематичні відрахування (винагороду) для правовласників на користь ОКУ.

Такими користувачами є, зокрема, і учасники Асоціації, які є провайдерами програмної послуги, провайдери телекомунікацій (далі, разом – Провайдери), які під час здійснення своєї діяльності зобов’язані вирішувати питання легального використання аудіовізуального контенту, що ними безперервно ретранслюється з телеканалів, інтернет ресурсів. Тоді як з прийняттям Закону № 2415 встановлено ряд вимог:

  • лише одна (акредитована) ОКУ збирає винагороду за кабельну ретрансляцію. Така організація визначається Міністерством економічного розвиту і торгівлі України;
  • акредитована ОКУ очищує одночасно і авторське право, і суміжні права виконавців і виробників фонограм/відеограм.

Закон № 2415 встановив, що Провайдер повинен виплатити винагороду правовласникам на користь ОКУ. Такі платежі за своєю природою та юридичним змістом – платежі роялті.

Згідно пункту 140.5 статті 140 Податкового кодексу України (далі – ПК України), Провайдер повинен фінансовий результат податкового (звітного) періоду збільшити, зокрема, на суму витрат по нарахуванню роялті у повному обсязі, якщо роялті нараховані на користь юридичної особи, яка відповідно до цього Кодексу звільнена від сплати цього податку чи сплачує цей податок за ставкою, іншою, ніж встановлена в пункті 136.1 ст. 136 цього Кодексу (п.п. 140.5.7 п.140.5 ст.140).

Що стосується користувачів фізичних осіб-підприємців, то вони не мають можливості сплачені роялті віднести в повній мірі до витрат, безпосередньо пов’язаних з отриманням доходів, оскільки стаття 177 ПКУ не передбачає такого виду витрат.

Отже, в силу Закону № 2415, Провайдери позбавлені самостійного вибору отримувача винагороди (відрахувань) за використання об’єктів авторського права і (або) суміжних прав, а зобов’язані такі виплати здійснювати виключно на користь юридичної особи, яка відповідно до ПК України звільнена від сплати податку на прибуток, тобто через одну акредитовану ОКУ, яка є неприбутковою організацією.

У сфері публічного сповіщення музичних недраматичних творів (з текстом і без тексту) сплата роялті Провайдерами здійснюється на користь акредитованої ОКУ на підставі укладених договорів з акредитованою ОКУ – Громадською спілкою «Коаліція Аудіовізуальних і Музичних прав» (далі – ГС «КАМП») , яка має статус неприбуткової організації в силу Закону № 2415 та відповідно до Статуту[1]  Інформація про неприбутковість ГС «КАМП» внесена до Реєстру неприбуткових установ та організацій, ознака неприбутковості 0032[2].

Отже, Провайдер здійснює перерахування винагороди правовласникам через акредитовану ОКУ і зобов’язаний всі витрати, що пов’язані з нарахуванням роялті, в повному обсязі (через коригування на фінансову різницю) збільшити свій фінансовий результат податкового (звітного) періоду, що призводить до збільшення податкових платежів. І це зумовлено наявністю в ОКУ статусу неприбуткової організації, що призводить до особливостей обрахунку фінансового результату для Провайдера та розміру податку на прибуток.

Тобто, з огляду на той факт, що Провайдери не мають можливості вибору іншої ОКУ, крім акредитованої, а тим більше без статусу неприбуткової організації, така ситуація виглядає дискримінаційною та має бути скоригована.

Очевидно, що така дискримінаційна категоричність норм ПК України щодо застосування податкових різниць Провайдерами при формуванні фінансового результату до оподаткування, зумовлює надмірні фінансові навантаження на платників податків, призводить до вимивання оборотних коштів, які є резервом накопичення для розвитку діяльності, ретрансляції нового контенту,  а також призводить до зниження рівня ефективного захисту в Україні інтелектуальної власності та авторських прав у сфері цифрових комунікацій.

Зважаючи на наведене вище, Асоціацією пропонується внести зміни до окремих положень ПК України, а саме:

1) у абзаці першому п. 14.1.225 ст. 225 ПК України уточнити, що до роялті належить і платіж, що сплачується користувачем об’єктів авторського права і (або) суміжних прав) на користь ОКУ, відповідно до Закону;

2) визначити у ПК України, що вимоги п.п. 6 п.п 140.5.7 п. 140.5 ст.140 ПК України не застосовуються до випадків нарахування платником податку роялті (відрахування (винагороди) правовласнику на користь ОКУ, що здійснюють свою діяльність відповідно до Закону № 2415;

3) конкретизувати, що для фізичних осіб-підприємців до переліку витрат, безпосередньо пов’язаних з отриманням доходів, належать роялті сплачені на користь ОКУ відповідно до Закону № 2415.

Це дозволить усунути фіскальну дискримінацію і вирівняє умови оподаткування без прив’язки до статусу отримувача виплати (роялті), а також стане підтримкою легальних Провайдерів, які уклали угоди з акредитованими ОКУ і зобов’язані здійснювати виплати на їх користь, не маючи можливості перевести такі платежі безпосередньо на правовласника, та,  відповідно, не збільшувати свій фінансовий результат на суму витрат по нарахуванню роялті у повному обсязі.

При цьому, слід зазначити, що суттєвих втрат Державного бюджету не передбачається, адже податок на прибуток сплачується платниками податків, а коригування фінансового результату може стосуватися не більше 400-500 Провайдерів (на поточний (звітний) період кількість укладених угод з ГС «КАМП» не перевищує 150), що, очевидно, не прогнозує загрозливих втрат державних фінансів, тоді як оптимізація пов’язаних з цим податкових витрат для Провайдерів призведе до вивільнення обігових коштів для розвитку і ретрансляції якісного контенту, що відповідає споживацькому попиту і залученню іноземних інвестицій.

ГС «КАМП», станом на початок 2021р. з Провайдерами укладено понад 135 договорів (із порядку 600), що покриває 1.956 тис. абонентів (із порядку 5,78 млн.), ціна за 1 абонента у 2021 р. складає 0,9 грн./міс, а в 2022 р. році буде становити 1,5 грн./міс.[3]

При цьому, у 2020 р. середнє значення АRPU провайдерів програмної послуги кабельного телебачення склало майже 131,2 грн.

 14 вересня 2020 р. групою народних депутатів було зареєстровано проект Закону №4088 «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо оподаткування суб’єктів, які здійснюють відрахування (винагороду) за використання об’єктів авторського права і (або) суміжних прав на користь організацій колективного управління» (далі – законопроект №4088).

Прийняття законопроекту №4088 сприятиме вирішенню описаних вище проблем.

Тому, беручи до уваги вищенаведене, звертаємося до Вас, шановна Світлано Іванівно, з проханням провести експертне обговорення порушеного питання та підтримати законопроект №4088.

Фахівці Асоціації готові до надання більш детальної інформації щодо порушеного питання та безпосередньої участі у експертному обговоренні, готові до фахової дискусії і  сподіваються на Вашу підтримку сфери платного телебачення та Інтернет-послуг, які є важливим елементом інформаційного суспільства, особливо в час карантинних обмежень зумовлених поширенням COVID-19.

            

З повагою

 

Голова Ради Асоціації                                                                  Т.В. Попова

[1] https://drive.google.com/file/d/14N9NsUVm9aDcWevWbqdF5tZkXn6NGxSM/view

[2] https://cabinet.tax.gov.ua/registers/non-profit

[3] https://drive.google.com/file/d/1denfEzA3rkNMw12_Q8bW6aEca_bPrfSK/view

KPI_TelPU2021#3