1.1. Забезпечити включення/виключення норм у прийнятній для учасників Асоціації редакції у разі прийняття проєктів Законів:

  • про хмарні послуги;
  • про медіа;
  • про захист персональних даних;
  • про протидію піратським ресурсам, розміщеним за межами України;
  • про внесення змін до Податкового кодексу щодо рентної плати за використання РЧР;
  • інших профільних законопроєктів.

Брати участь у заходах з імплементації ЗУ «Про критичну інфраструктуру» з метою унеможливлення покладення на операторів невиправданих витрат.  

1.2. У випадку розробки та прийняття законодавчих змін, відстоювати позицію асоціації, що будь-яке обмеження доступу до нелегальних ресурсів здійснюється виключно за рішенням суду постачальниками хостингу та/або реєстраторами доменних імен, оператори/провайдери телекомунікацій не несуть відповідальності за зміст контенту, який передається їх мережами.

1.3. Сприяти запровадженню економічно обґрунтованих тарифів на користування ККЕ.

1.4. Сприяти прийняттю змін до Закону про доступ до інфраструктури в інтересах учасників.

1.5. Сприяти скасуванню дискримінаційних підходів з оподаткування у сфері телекомунікацій та медіа. Сприяти впровадженню передбачуваності податків за використання РЧР за умови ґрунтовного аналізу механізмів формування податків в європейських країнах та запровадження методики або принципів перегляду розміру таких податків. Підтримувати направлення отриманих державою податків на розвиток індустрії.

1.6. Сприяти створенню технологічно нейтральної правової основи регулювання діяльності у сфері телекомунікацій та РЧР, підтримувати впровадження принципу технологічної нейтральності під час прийняття будь-яких державницьких рішень, з урахуванням інтересів усіх учасників асоціації.

1.7. Сприяти законодавчому забезпеченню мережевого нейтралітету.

1.8. Сприяти встановленню однакових підходів до регулювання іноземних та вітчизняних медіа.

1.9. Брати участь у розробці підзаконних нормативних актів на виконання прийнятих законів у сфері медіа та електронних комунікацій.

1.10 Відстежувати законодавчі зміни щодо вимірювання якості надання послуги Інтернет та інформувати про такі зміни учасників Асоціації.

1.11. Сприяти прийняттю зваженої редакції Проекту наказу Адміністрації ДССЗЗІ «Про затвердження Вимог щодо рівня якості послуг рухомого (мобільного) зв’язку», «Про затвердження Вимог щодо рівня якості послуг із передавання даних і доступу до Інтернету»  з метою недопущення необґрунтованих вимог, яких неможливо дотриматись.

1.12. Сприяти удосконаленню регуляторної звітності у сфері електронних комунікацій з метою її спрощення.

1.13. Підтримувати процес збереження удосконаленої процедури перенесення абонентського номеру (MNP) та впровадження європейських підходів: спрощення, мінімізація терміну портації,  можливості перенесення знеособлених абонентів за умови ідентифікації у реципієнта.

1.14. Підтримувати  підвищення прозорості ринку шляхом збереження регіональної звітності щодо доходів та відтоку абонентів для мобільних операторів.

1.15. Сприяти прийняттю Закону про внесення змін до Податкового кодексу України (щодо оподаткування постачання міжнародних електронних комунікаційних послуг та послуг міжнародного роумінгу, які надають оператори електронних комунікацій України на користь іноземних операторів електронних комунікацій) (законопроєкт № 2041 від 03.09.2019).

1.16. Підтримувати розробку та прийняття підзаконних нормативно-правових актів на виконання положень Закону про електронні комунікації та проєкту Закону про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах електронних комунікацій, радіочастотного спектру та надання послуг поштового зв’язку України (№ 6055 від 14.09.2021 ) відповідно до найкращих практик та законодавства ЄС.

1.17. Сприяти та підтримувати забезпечення під час карантинних заходів повноцінної роботи суб’єктів господарювання, що здійснюють діяльність з продажу телекомунікаційних послуг та телекомунікаційного устаткування, в тому числі фізичну можливість приймання відвідувачів (передбачати виключення для операторів в частині фізичного обслуговування у постановах КМУ, якими запроваджуються карантинні заходи) .

1.18. Сприяти перегляду підходу до регулювання такс термінації вхідного міжнародного трафіку голосової телефонії.

1.19. Сприяти забезпеченню сталості та прогнозованості податкового законодавства, в тому числі, але не обмежуючись, шляхом недопущення індексації ставок рентної плати за користування радіочастотним ресурсом України та відміни понижувальних коефіцієнтів ефективного використання, які застосовуються до ставки рентної плати за 1 МГц смуги радіочастот.

1.20. Сприяти вжиттю заходів щодо врахування позиції операторів при погодженні відповідними державними органами Рішення  НКРЗІ № 495 від 15.12.2020 «Про схвалення доопрацьованого проекту постанови Кабінету Міністрів України «Про внесення змін до Правил надання та отримання телекомунікаційних послуг» щодо удосконалення правил надання контент-послуг».

1.21  Сприяти прийняттю нових Правил надання та отримання електронних комунікаційних послуг відповідно до Закону України «Про електронні комунікації» у редакції, яка буде враховувати позицію учасників асоціації.

1.22. Підтримувати проєкт Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про електронні комунікації» щодо захисту інтересів держави та користувачів електронних комунікаційних послуг» № 6183 від 18.10.2021р з урахуванням інтересів учасників асоціації.

1.23. Сприяти проведенню аналізу недоліків норм Закону України «Про публічні закупівлі» та подальшому напрацюванні змін до нього.

1.24. Сприяти внесенню змін до Наказу Міністерства економіки України щодо скасування надмірної звітності ТРО щодо використаних творів.

1.25. Сприяти недопущення появи нових обмежуючих регуляторних змін, які ускладнюють вихід на ринок України іноземних програм.

1.26. Брати участь у розробці Плану нумерації та ініціювати робочу групу щодо впровадження кодів вибору альтернативних мереж, тризначних кодів мобільних мереж та сприяння недопущення зміни підходів до регулювання виділення скорочених номерів.

1.27. Сприяти недопущенню спотворення конкуренції шляхом покладання на державні (відомчі) підприємства можливості надання послуг електронних комунікацій, які вже надаються комерційними операторами. Ініціювати відповідні зміни до ЗУ про забезпечення кібербезпеки.

1.28. Брати участь у розробці законопроектів про умовний доступ.

1.29. Сприяти створенню  відповідно до статті 91 Закону України «Про електронні комунікації» моделі ефективного оператора та встановленню розрахункових такс за послуги термінації в розмірі собівартості відповідних послуг згідно з моделлю ефективного оператора.

 1.30. Брати участь та сприяти затвердженню Порядку розрахунку та встановлення розрахункових такс за послуги термінації трафіку в розмірі собівартості надання таких послуг (до створення моделі ефективного оператора).

 1.31. Сприяти Затвердженню відповідно до статті 104 Закону України «Про електронні комунікації» Порядку ідентифікації кінцевих користувачів.

 1.32. Підтримувати визнання регуляторним органом та Антимонопольним комітетом України існування проблеми цінової диференціацїї між внутрішньомережевими дзвінками та дзвінками на інші мережі та сприяти ліквідації такої практики постачальниками послуг.

 1.33. Сприяти забезпеченню стабільності податкового законодавства шляхом розробки Методики розрахунку рентної плати за користування радіочастотним спектром та збереження дії спектральних коефіцієнтів.

 1.34. Сприяти забезпеченню прозорого та справедливого ліцензування РЧР в діапазонах 700/2300/2600/3500 МГц. та участі в тендерах.