2.1. Брати участь у переговорному процесі з акредитованою ОКУ в сфері публічного сповіщення музичних недраматичних творів з текстом і без тексту та сприяти встановленню економічно обґрунтованого та прийнятного для учасників асоціації розміру відрахувань.

2.2. Сприяти законодавчим змінам щодо ефективного захисту інтелектуальної власності та авторських прав у сфері цифрових комунікацій. Сприяти забезпеченню максимального охоплення угодами про виплату винагороди правовласникам через організації колективного управління, сприяти забезпеченню прозорої системи розподілу та фактичної виплати винагороди правовласникам.

2.3. З метою пошуку балансу інтересів всіх зацікавлених сторін в частині обмеження доступу до контенту у мережі Інтернет організувати напрацювання і обговорити внутрішню позицію ринку:

  • зі сторони операторів (чіткі підстави для блокування)
  • зі сторони правовласників контенту (боротьба з піратством в Інтернеті)
  • зі сторони держави (національна безпека)
  • зі сторони інших суб’єктів (наприклад, легальні онлайн-казино)

Необхідно напрацювати:

– чіткі юридичні підстави для обмеження доступу у відповідності до Конституції України

– методологію обмеження доступу

– механізм контролю за виконанням (з метою забезпечення чесної конкуренції).

2.4. Сприяти внесенню змін до Податкового кодексу України, доповнити абзац шостий пункту 103.3 ст. 103 уточненням, що для цілей застосування цього пункту у випадках, коли резиденти – суб’єкти господарювання, які провадять діяльність у сфері телебачення і радіомовлення відповідно до Закону України “Про телебачення і радіомовлення”, сплачують роялті нерезидентам за ліцензійними та субліцензійними договорами за використання або за надання права на використання аудіовізуальних творів (у тому числі фільмів), а також об’єктів авторського права та/або суміжних прав, які використовуються при виробництві (створенні) аудіовізуальних творів (у тому числі фільмів), такі нерезиденти вважаються бенефіціарними (фактичними) отримувачами (власниками) щодо таких роялті.

2.5. Надати пропозиції для удосконалення проєктів Законів України  про понадмережеве телебачення (ОТТ).

2.6. Висловити позицію про недопущення прийняття Закону про обов’язкове квотування української мови для онлайн-кінотеатрів.

2.7. Започаткувати Стандарт одиниці виміру ОТТ/IPTV-перегляду. Сформувати стандартизовану модель вимірювання телеперегляду ОТТ/IPTV-абонентів України. Формувати та оприлюднювати результати досліджень, заснованих на суцільному вимірі великих даних, що не передбачають “вибірок” та мінімізують ручну обробку вихідних даних. За основу створення Стандарту одиниці пропонується використовувати систему BigData UA.