Лист від 23.12.2019р. № 2398

             Народному депутату України

             О.А. Дубінському

Копія:

Комітет Верховної Ради України з питань фінансів, податкової та митної політики

Комітет Верховної Ради України з питань цифрової трансформації

Комітет Верховної Ради України з питань економічного розвитку

Комітет Верховної Ради України з питань правоохоронної діяльності

Комітет Верховної Ради України з питань гуманітарної та інформаційної політики

Комітет Верховної Ради України з питань молоді і спорту

Комітет Верховної Ради України з питань правової політики

Щодо проекту Закону реєстр. № 2285-д

Шановний Олександре Анатолійовичу!

Телекомунікаційна палата України, яка об’єднує легальних гравців ринку цифрових комунікацій України, звертається з приводу наступного.

У Верховній Раді України зареєстровано за № 2285-д від 18.12.2019 проект Закону України «Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор» (далі – Проект), автором якого є Ви.

Вказаним Проектом, зокрема, змінами до частини першої статті 39 Закону України «Про телекомунікації» встановлюються зобов’язання для операторів телекомунікацій обмежувати доступ своїх абонентів до ресурсів, через які провадяться азартні ігри з порушенням вимог Закону України «Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор».

Вказані положення Проекту суперечать європейському законодавству.

Слід зазначити, що відповідно до статті 9 Основного Закону України – Конституції чинні міжнародні договори, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України, є частиною національного законодавства України.

У свою чергу, статтею 12 Директиви 2000/31/ЄС Європейського парламенту та Ради «Про деякі правові аспекти інформаційних послуг, зокрема, електронної комерції, на внутрішньому ринку» (від 8 червня 2000 року) передбачено, що якщо надаються інформаційні послуги, які  складаються  з передачі  інформації,  що надається одержувачем послуг,  всередині мережі  зв’язку або надання доступу до мережі зв’язку, держави-члени забезпечують звільнення постачальника послуг від відповідальності за передану інформацію при умові, що постачальник:

a) не є ініціатором передачі;

b) не обирає одержувача передачі; та

c) не обирає чи не змінює інформацію, що міститься в передачі.

Акти передачі та забезпечення доступу, про що йдеться в пункті 1, включають в себе автоматичне, проміжкове тимчасове зберігання переданої інформації, оскільки це робиться з єдиною метою – здійснення передачі в мережі зв’язку та передбачає, що інформація не зберігається довше, ніж це необхідно для передачі.

Таким чином, з прийняттям вказаного Проекту виникнуть суперечності з міжнародними правовими документами та рекомендаціями міжнародних організацій, у тому числі, щодо надання законопроектом операторам телекомунікацій права приймати без рішення суду на власний розсуд рішення щодо обмеження доступу своїх абонентів до ресурсів, через які провадяться азартні ігри з порушенням вимог Закону України «Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор». Оскільки, Законом України «Про телекомунікації» (стаття 6) гарантовано державою доступ споживачів до загальнодоступних телекомунікаційних послуг, які необхідні їм для задоволення власних потреб, участі в політичному, економічному та громадському житті.

Враховуючи вищенаведене, просимо Вас відкликати законопроект з метою його доопрацювання і передбачити в ньому, що обмеження доступу до ресурсів, через які провадяться азартні ігри з порушенням вимог Закону України «Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор» здійснюється постачальником послуг хостингу виключно на підставі рішення суду.

З повагою,

Тетяна Попова, Голова Ради Асоціації