Лист від 09.12.2019р. № 2393

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації

вул. Хрещатик, буд. 22, м. Київ, 01001

 

Щодо зауважень до проекту рішення НКРЗІ

Асоціація «Телекомунікаційна палата України» створена для сприяння розвитку в Україні сфери цифрових технологій, у тому числі, послуг доступу до Інтернет.

На офіційному сайті НКРЗІ розміщено для громадського обговорення проект рішення Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації «Про прийняття за основу проекту рішення НКРЗІ «Про внесення змін до рішення НКРЗІ від 05.04.2016 № 180 «Про затвердження Порядку надання операторами, провайдерами телекомунікацій звітності та інформації і визнання такими, що втратили чинність, рішень НКРЗ від 04.11.2008 № 1189 та від 25.12.2008 № 1283», яке триває до 16 грудня 2019 року.

Враховуючи вказане, за результатами аналізу проекту Рішення, надаємо зауваження та пропозиції Асоціації.

Щодо загального підходу у поданні звітності.

Звертаємо увагу, що на сьогодні діє паралельно ще й звітність, яка подається до органів статистики, а саме наказ Держстату України від 22.01.2019 № 23, яким затверджено форму державного статистичного спостереження № 14-зв’язок «Звіт про діяльність операторів, провайдерів телекомунікацій та поштового зв’язку».

Разом з тим, асоціація «Телекомунікаційна палата України» неодноразово на чисельних нарадах , у тому числі, за участі представників Держстату наголошувала на необхідності скасування вказаної звітності з метою уникнення дублювання інформації, що подається операторами, провайдерами телекомунікацій.

Враховуючи вказане, просимо спільно з Держстатом вирішити питання подвійної звітності та звернутися повторно до Держстату з метою її скасування.

1.Щодо Змін до Порядку надання операторами, провайдерами телекомунікацій звітності та інформації (далі – проект Змін до Порядку).

Пунктом 6.3 проекту Змін до Порядку передбачається, що датою надання звітності вважається дата отримання повідомлення про надання звітності на офіційному веб-сайті НКРЗІ, надісланого на електронну пошту, зазначену під час реєстрації на офіційному веб-сайті НКРЗІ, із зазначенням вхідного номеру, дати та часу реєстрації звітності в НКРЗІ.

Разом з тим, п. 7.3. даного проекту Змін до Порядку вказано що наприклад «Датою надання інформації для паперової форми вважається: в разі відправлення поштою – дата, зазначена на поштовому штемпелі оператора поштового зв’язку».

Враховуючи необхідність встановлення рівних підходів до операторів, провайдерів телекомунікацій, які подають звітність або ж інформацію на запит НКРЗІ у електронному вигляді та паперовому, просимо пункт 6.3. викласти у такій редакції:

«6.3.Датою надання звітності вважається дата повідомлення про підписання звітності на офіційному веб-сайті НКРЗІ, надісланого на електронну пошту, зазначену під час реєстрації на офіційному веб-сайті НКРЗІ, із зазначенням «Новий статус: «Підписано» (SIGNED)».».

2.Щодо форми звітності № 6-К (квартальна) та Інструкцію щодо її заповнення в цілому.

1) У проекті «Інструкції щодо заповнення форми звітності № 6-К (квартальна)» просимо звернути увагу на пункт 4 у блоці II, оскільки є не чіткість формулювань, а саме:

у пункті 4 блоку ІІ зазначається «державний класифікатор об’єктів адміністративно-територіального устрою України (КОАТУУ) відповідної адміністративно-територіальної одиниці.», разом з тим, після ознайомлення із самою формою звітності 6-К, з’ясовується наступне: «Адміністративно-територіальні одиниці» – область, район (місто), населений пункт».

Тому, не зрозуміло звідки брати КОАТУУ, а також якої саме адміністративно-територіальної одиниці – області чи то району (місто), чи населеного пункту.

2) Звертаємо увагу, що проектом Рішення запропоновано змінити форму звітності № 6-К (квартальна) «Розподіл ліній фіксованого доступу до мережі Інтернет за адміністративно-територіальними одиницями» та «Інструкцію щодо її заповнення». При цьому, й змінюються строки подання вказаної звітності.

Разом з тим, звертаємо увагу, що у зв’язку із зміною періодичності подання форми звітності з річної на квартальну та із зазначенням інформації за «адміністративно-територіальними одиницями – область, район (місто), населений пункт» збільшиться звітне навантаження на операторів, провайдерів телекомунікацій та, відповідно, кількості часу та залучення людських ресурсів для складання відповідних форм звітності, тому вказані зміни вважаємо недоцільними.

2.1.У формі звітності № 6-К (квартальна) передбачається подання інформації про розподіл ліній фіксованого доступу до мережі Інтернет за адміністративно-територіальними одиницями, зокрема, з них підключені за мінімально граничною швидкістю: менше ніж 2 Мбіт/с, від 2 Мбіт/с до менше ніж 30 Мбіт/с, від 30 Мбіт/с до менше ніж 100 Мбіт/с, від 100 Мбіт/с до менше ніж 1 Гбіт/с та більше 1 Гбіт/с.

Проте, вважаємо надання такої інформації у звітності суперечить Показникам якості послуг із передачі даних, доступу до Інтернету та їх рівні, що затверджені наказом Адміністрації Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України 28.12.2012 № 803. Оскільки, даним наказом передбачено виключно нормований рівень швидкості передачі даних такий, як не менше ніж 56 кбіт/с. Вважаємо, що встановлення нових показників мінімально граничної швидкості на рівні звітності НКРЗІ не припустимо та призведе до виникнення колізії між нормативно-правовими актами, а тому пропонуємо виключити.

Разом з тим, ми розуміємо, що регулятору необхідні статистичні дані про параметри швидкості, за якими надаються роздрібним споживачам послуги доступу до мережі інтернет. Тому, пропонуємо наступну редакцію запиту такої інформації: «…зокрема, з них підключені зі швидкістю: менше ніж 2 Мбіт/с, від 2 Мбіт/с до менше ніж 30 Мбіт/с, від 30 Мбіт/с до менше ніж 100 Мбіт/с, від 100 Мбіт/с до менше ніж 1 Гбіт/с та більше 1 Гбіт/с.»

Аналогічні зауваження стосуються пунктів 3002, 3007, 3010 Форми звітності               № 3-К – «Фіксований доступ до мережі Інтернет».

  1. У Формі звітності № 3-К – «Фіксований доступ до мережі Інтернет» передбачається необхідність подання інформації у пунктах 3012, 3013 «3012. Міжнародна пропускна здатність Інтернету*» та «3013. Внутрішня пропускна здатність Інтернету». Проте, на сьогодні на рівні жодного нормативно-правового акту не визначені такі терміни, як «Міжнародна пропускна здатність Інтернету» та «Внутрішня пропускна здатність Інтернету», а отже відсутнє однозначне трактування щодо цих визначень та головне – це яку саме інформацію необхідно буде подавати по цим показникам. Тому, пропонуємо їх вилучити з Формі звітності № 3-К з метою уникнення подання суб’єктами інформації розціненої НКРЗІ, як недостовірної та подальшого застосування санкцій до таких суб’єктів.
  2. Стосовно усіх проектів Інструкцій щодо заповнення форм звітності в цілому.

У вказаних проектах Інструкцій зазначено показник «Середньооблікова кількість штатних працівників (у цілих числах)». Проте, є необхідність у доопрацюваннні в частині чіткості формулювань, а саме з урахуванням  уточнення періоду за який надається звітність, тобто якщо це квартальна звітність наприклад за 2 квартал із наростаючим підсумком, то брати показники середньоспискові за один квартал чи за півріччя. Адже, зазначено в роз’ясненнях, що інші показники вказуються станом на останній день звітного кварталу.

Крім того, просимо виключити із вказаного показника строку – «з них жінок».

5.Щодо строків подання квартальної звітності.

Просимо перенести строк подання звітності не до 25 числа за звітний період, а до 31 числа за звітний період, оскільки це пов’язано із поданням іншої бухгалтерської звітності та із збільшенням звітного навантаження.

Враховуючи вищевказане, асоціація «Телекомунікаційна палата України» наголошує на необхідності доопрацювання проекту Рішення з урахуванням наданих пропозицій та зауважень.

З повагою

Тетяна Попова, Голова Ради Асоціації