Кабінет Міністрів України

Міністерство економічного розвитку та торгівлі України

Державна регуляторна служба України

 

Лист № 2213

Від «25» вересня 2017 р.

Асоціація «Телекомунікаційна Палата України», яка об’єднує провідні компанії ринку цифрових комунікацій України, висловлює свою повагу та звертається з наступним.

15.09.2017 Міністерство економічного розвитку та торгівлі України оприлюднило для публічного обговорення проект постанови Кабінету Міністрів України «Про внесення змін у додаток до постанови Кабінету Міністрів України від 27 червня 2003 р. № 992».

Асоціація всебічно підтримує ініціативу Міністерства, оскільки ефективний захист прав авторів, а точніше, його відсутність є  великою проблемою нашої держави. В чинному законодавстві України передбачено ряд механізмів, за допомогою яких це питання мало б вирішуватись, однак реальне їх втілення ще більше загострює ситуацію.

Одним з дієвих механізмів підтримки авторів є поширена в світі практика стягування збору з імпортованого обладнання та матеріальних носіїв з метою компенсації правовласникам відтворення їх робіт громадянами в домашніх умовах.

В Україні ця процедура запроваджена ще в 2003 році Постановою КМУ
№ 992, додатком до якої встановлено перелік обладнання та носіїв, за які виробники та імпортери мають сплачувати збір. За 14 років існування цього акту до нього неодноразово вносились зміни з ціллю розширення та деталізації, але практика його застосування свідчить лише про неефективність, невідповідність поставленим цілям та  застарілість закріпленого законодавцем підходу.

Наразі імпортери та виробники обладнання та матеріальних носіїв сплачують відрахування правовласникам виключно через дві уповноважені ОКУ. При цьому, зазначені ОКУ не зобов’язані повідомляти чи звітувати про наявність в них належних правовласникам виплат, оскільки останні зобов’язані самостійно звертатись за винагородою. У випадку, якщо правовласники протягом 3-річного терміну не звернуться – ОКУ має право використовувати нерозподілені кошти на власні потреби. І навіть про розподілені кошти ОКУ не зобов’язані звітувати. Такі положення законодавства мають наслідком зловживання ОКУ своїм становищем та непрозорість системи розподілу виплат правовласникам (про це щорічно зазначає Офіс торгового представника США у своєму щорічному спеціальному звіті поряд з такими проблемами як онлайн піратство та використання неліцензійного програмного забезпечення).

Недосконалість закріпленого порядку стягування та розподілу збору негативно впливає і на імпортерів та виробників  обладнання та матеріальних носіїв. Наявність об’ємного переліку з 33 об’єктів значно ускладнює ведення бізнесу та ніяким чином не стимулює імпортерів та виробників здійснювати діяльність легально. Зайва деталізація має наслідком перехід значної їх кількості в зону «сірого» імпорту.

Європейська практика свідчить про те, що збір з імпортованого обладнання та матеріальних носіїв має і може бути ефективним. Але для цього необхідно змінити підхід та внести ряд змін в діюче законодавство.

Розроблений проект – результат логічного групування 33 об’єктів за родовими ознаками та аналізу європейського законодавства, а основною його ідеєю є суттєве скорочення переліку обладнання та носіїв, за які виробники та імпортери мають сплачувати збір. Прийняття цього акту матиме позитивний ефект та як наслідок – значне зменшення тиску на суб’єктів ринку, поліпшення бізнес-клімату в цій сфері та реальне забезпечення балансу інтересів суспільства, правовласників та бізнесу.

Телекомунікаційна палата України підтримує зазначений проект постанови Кабінету Міністрів України та сподівається на запровадження в Україні прозорого та ефективного механізму стягування та розподілу збору. Цей проект – одна з сходинок на шляху до становлення дієвої системи захисту інтересів правовласників в нашій державі, подолати яку можливо лише шляхом об’єднання власних зусиль та невпинного руху вперед.

З повагою,

Тетяна Попова, Голова Ради   Асоціації