Лист № 2792 від 12.09.2023 р. Мін’юст щодо зауважень до проекту, який подано на державну реєстрацію

№ 2792 від 12.09.2023 р. Міністерство юстиції України Щодо зауважень до проекту, який подано на державну реєстраціюАсоціація «Телекомунікаційна палата України», яка є об’єднанням провідних постачальників конвергентних послуг у сфері цифрових комунікацій, що створене з метою саморегулювання, сприяння розвитку в Україні сфери цифрових аудіовізуальних послуг, цифрових медіа, Інтернету, засвідчує Вам свою повагу та звертається з наступного приводу. На офіційному сайті НКЕК було розміщено проєкт Постанови «Про затвердження Порядку розгляду спорів між постачальниками електронних комунікаційних мереж та/або послуг» (далі – проект Порядку)» з метою одержання зауважень та пропозицій.Під час громадського обговорення проекту Порядку асоціацією надавалися зауваження до редакції, які не були враховані Комісією.Так, 6 вересня 2023 НКЕК прийняла проект Порядку, у зв’язку з чим в установленому законодавством порядку буде подано на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.Враховуючи вказане, просимо під час розгляду проекту Порядку, який буде подано на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України, врахувати наступні зауваження.Згідно з пунктом 5.1. розділу 5 проекту Порядку відмова у позасудовому врегулювання спору здійснюється, зокрема, у разі неприєднання Постачальником, якому направлено запит, до процедури позасудового врегулювання спору або ненадання цим постачальником у визначені в запиті спосіб та строки відповіді про приєднання до такої процедури.Проектом Порядку позасудового врегулювання спору передбачено повноваження НКЕК відмовити у позасудовому розгляді спору у разі неприєднання Постачальником, якому направлено запит, до процедури позасудового врегулювання (пункт 5.1 розділу 5).Проте, загальні засади позасудового врегулювання спорів визначені статтями 23 та 24 Закону України «Про електронні комунікації».Згідно частини четвертої...

Read More