Від 16.06.2021 №2605

 Голові підкомітету з питань розвитку

конкуренції та рівних умов для бізнесу

Комітету Верховної Ради України з питань

економічного розвитку

Буймістер Л.А.

 Про скасування дискримінаційного оподаткування

при виплаті винагороди правовласникам через ОКУ

 Шановна Людмило Анатоліївно!

 4 червня у Комітеті Верховної Ради України з питань економічного розвитку відбулися комітетські слухання на тему: «Розбудова ринку авторських прав в Україні – сучасні виклики захисту прав авторів». Представником Асоціації «Телекомунікаційна палата України» було висвітлено проблематику питання дискримінаційного оподаткування виплати винагороди правовласникам через організації колективного управління (далі – ОКУ). Звертаємось до Вас з  проханням сприяти у скасуванні дискримінації, що виникла у зв’язку з нижчевикладеним.

Так, в Україні запрацював оновлений порядок правових та організаційних засад колективного управління майновими правами суб’єктів авторського права і (або) суміжних прав, у декількох сферах вже визначені акредитовані ОКУ, є домовленості щодо тарифів та здійснюються платежі.

Закон України «Про ефективне управління майновими правами правовласників у сфері авторського права і (або) суміжних прав» 15.05.2018 р. № 2415-VIII (далі – Закон № 2415) зобов’язує користувачів об’єктів авторських і суміжних прав до початку їх використання укласти з ОКУ, договір про використання об’єктів авторського права і (або) суміжних прав та, відповідно, здійснювати систематичні відрахування для правовласників на користь ОКУ.

Такими користувачами є, зокрема, телерадіокомпанії, провайдери програмної послуги, заклади громадського харчування, імпортери та інші користувачі (далі – користувачі), з одного боку, а з іншого ОКУ, які в силу Закону № 2415, мають статус неприбуткової організації.

Виплата винагороди правовласникам через ОКУ для Користувачів є витратами, що безпосередньо пов’язані з нарахуванням роялті, а отже,  норми Податкового кодексу України (далі – ПК України) вимагають від такого користувача на суму таких витрат в повному обсязі (через коригування на фінансову різницю) збільшити свій фінансовий результат податкового (звітного) періоду, а це призводить до збільшення податкового навантаження на підприємство.

Це зумовлено наявністю в ОКУ статусу неприбуткової організації, що призводить до особливостей обрахунку фінансового результату для користувачів та розміру податку на прибуток.

Згідно пункту 140.5. статті 140 Податкового кодексу України (далі – ПК України), Користувач повинен фінансовий результат податкового (звітного) періоду збільшити, зокрема, на суму витрат по нарахуванню роялті у повному обсязі, якщо роялті нараховані на користь юридичної особи, яка відповідно до цього Кодексу звільнена від сплати цього податку чи сплачує цей податок за ставкою, іншою, ніж встановлена в пункті 136.1 ст. 136 цього Кодексу (п.п. 140.5.7 п.140.5 ст.140).

Що стосується користувачів фізичних осіб-підприємців, то вони не мають можливості сплачені роялті віднести в повній мірі до витрат, безпосередньо пов’язаних з отриманням доходів, оскільки стаття 177 ПК України не передбачає такого виду витрат.

Отже, в силу Закону № 2415, Користувачі позбавлені самостійного вибору отримувача винагороди (відрахувань) за використання об’єктів авторського права і (або) суміжних прав, а зобов’язані такі виплати здійснювати виключно на користь юридичної особи, яка відповідно до ПК України звільнена від сплати податку на прибуток, тобто через одну акредитовану ОКУ, яка є неприбутковою організацією.

Користувач здійснює перерахування винагороди правовласникам через акредитовану ОКУ, і зобов’язаний всі витрати, що пов’язані з нарахуванням роялті в повному обсязі (через коригування на фінансову різницю) збільшити свій фінансовий результат податкового (звітного) періоду, що призводить до збільшення податкових платежів. І це зумовлено наявністю в ОКУ статусу неприбуткової організації, що призводить до особливостей обрахунку фінансового результату для Користувача та розміру його податку на прибуток.

Іншими словами, добросовісний користувач, крім того, що має сплатити ОКУ роялті, змушений ще нести додаткове дискримінаційне фінансове зобов’язання.

Очевидно, що така дискримінаційна категоричність норм ПК України щодо застосування податкових різниць при формуванні фінансового результату до оподаткування, зумовлює надмірні фінансові навантаження на платників податків, призводить до вимивання оборотних коштів, які є резервом накопичення для розвитку діяльності, ретрансляції нового контенту,  а також призводить до зниження рівня ефективного захисту в Україні інтелектуальної власності та авторських прав.

Це вкрай негативно сприймається користувачами та стає вагомим фактором, що уповільнює становлення системи колективного управління в Україні.

Слід зауважити, що Торговельне представництво Сполучених Штатів (USTR) знову назвали Україну серед найбільш піратських країн світу. Україна залишається в списку Priority Watch List разом із ще 11 країнами. Про це йдеться в щорічному звіті Special 301 Торгового представництва США, присвяченого захисту прав інтелектуальної власності в світі, що сигналізує про недостатній рівень захисту інтелектуальної власності в країні і перш за все у  питанні несправедливого, непрозорого управління системою організацій колективного управління, які відповідають за збір та розподіл роялті правовласникам.

Вирішенням цієї проблеми має стати внесення змін до ПК України.

Для вирівнювання умов діяльності та прозорості управління ОКУ, які відповідають за збір та розподіл роялті правовласникам, 14 вересня 2020 р. групою народних депутатів було зареєстровано проект Закону № 4088 «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо оподаткування суб’єктів, які здійснюють відрахування (винагороду) за використання об’єктів авторського права і (або) суміжних прав на користь організацій колективного управління» (далі – законопроект №4088), який буде сприятиме вирішенню описаних вище проблем.

Законопроект №4088 вносить зміни до окремих положень ПК України, а саме:

1) у абзаці першому п. 14.1.225 ст. 225 ПК України уточнити, що до роялті належить і платіж, що сплачується користувачем об’єктів авторського права і (або) суміжних прав) на користь ОКУ, відповідно до Закону;

2) визначити у ПК України, що вимоги п.п. 6 п.п 140.5.7 п. 140.5 ст.140 ПК України не застосовуються до випадків нарахування платником податку роялті (відрахування (винагороди) правовласнику на користь ОКУ, що здійснюють свою діяльність відповідно до Закону № 2415;

3) конкретизувати, що для фізичних осіб-підприємців до переліку витрат, безпосередньо пов’язаних з отриманням доходів, належать роялті сплачені на користь ОКУ відповідно до Закону № 2415.

Це дозволить усунути фіскальну дискримінацію і вирівняє умови оподаткування без прив’язки до статусу неприбутковості ОКУ, а також стане підтримкою легальних користувачів, які уклали угоди з ОКУ і зобов’язані здійснювати виплати на їх користь, не маючи можливості перевести такі платежі безпосередньо на правовласника, та,  відповідно, не збільшувати свій фінансовий результат на суму витрат по нарахуванню роялті у повному обсязі.

При цьому, слід зазначити, що втрат Державного бюджету при запропонованих змінах законопроекту № 4088 – не буде, оскільки до прийняття Закону № 2415 такі платежі не здійснювались.

Водночас, вже в середньостроковій перспективі запропоновані зміни в законопроекті № 4088 будуть мати позитивний вплив на бюджетні доходи, оскільки вирівнювання умов для платників винагороди правовласникам, без прив’язування до статусу отримувача винагороди, очевидно призведе до зростання кількості угод між користувачами та ОКУ.

Законопроект № 4088 включено до поряду денного п’ятої сесії Верховної Ради України дев’ятого скликання.

Взявши до уваги вищенаведене, звертаємося до Вас, шановна Людмило Анатоліївно, з проханням посприяти в усуненні дискримінаційного оподаткування платежів роялті, що здійснюються на користь ОКУ, та включити законопроект №4088 до Плану роботи Комітету Верховної Ради України з питань економічного розвитку та підтримати його.

Будемо вдячні за письмову відповідь Асоціації.

З повагою

Голова Ради Асоціації                                                     Т.В. Попова

KPI_TelPU2021#3