Лист від 20.05.2019 № 2365                      

Державна служба фінансового  моніторингу України

                                                     вул. Білоруська,24, м. Київ, 04050

Про надання роз’яснень 

Телекомунікаційна палата України є договірним об’єднанням юридичних осіб, що створено з метою саморегулювання, сприяння розвитку в Україні сфери цифрових технологій, зокрема, аудіовізуальних послуг, цифрових медіа, Інтернет та представництва і захисту спільних інтересів своїх учасників.

Враховуючи те, що законодавство України у сфері телерадіомовлення є застарілим, та відповідно до п. 1444 Плану заходів з виконання Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 жовтня 2017 р. № 1106, Україна зобов’язана привести у відповідність з правом ЄС правила та стандарти надання аудіовізуальних медіапослуг.

У зв’язку з цим, розроблений та поданий на розгляд індустрії  законопроект про аудіовізуальні послуги. Новий закон направлений замінити нині чинний Закон “Про телебачення і радіомовлення”, а також  Закон “Про Національну раду з питань телебачення та радіомовлення”.

Законопроектом про аудіовізуальні послуги пропонується чимала низка нововведень, які будуть сприяти розвитку телерадіоінформаційної галузі.

Водночас, при аналізі законопроекту на предмет його імплементації, а також готовності виконувати в разі прийняття, виникли практичні питання щодо окремих норм законопроекту, а саме проектом закону, пропонується імперативна норма в статі яка окреслює вимоги до прозорості структури власності та контролю, відтак в п. 1 ст. 14 Структура власності суб’єктів у сфері аудіовізуальних медіа-сервісів  повинна відповідати таким вимогам, п.п. 6 серед осіб, які мають істотну участь у суб’єкті господарювання, відсутні юридичні та/або фізичні особи, зареєстровані в країнах (територіях), законодавство яких не дозволяє розкривати інформацію про структуру власності зареєстрованих в них юридичних осіб.

У зв’язку вищенаведеним просимо надати роз’яснення чи існує в Україні, на законодавчому рівні, затверджений перелік країн, законодавство яких не дозволяє розкривати інформацію про структуру власності зареєстрованих в них юридичних осіб? Якщо ні, то на думку Державної служби фінансового моніторингу України, яким чином буде формуватися такий список?

З повагою

Голова Ради Асоціації                                                 Т.В. Попова