Директору

                        КП «Київміськсвітло»

                        Круценку В.І.

                Аналогічний лист:

   В.о. начальника

      КП «Київавтошляхміст»

      Котлубею Д.О.

Копія листа: КМДА

Щодо дотримання законодавства у сфері доступу до інфраструктури об’єктів будівництва з метою розташування технічних засобів телекомунікацій

Профільні асоціації та об’єднання у сфері телекомунікацій, які є підписантами цього листа, виражаємо Вам свою повагу та звертаємось з приводу наступного.

Як нам стало відомо, КП «Київміськсвітло» застосовує тарифи, які значно перевищують граничні розміри плати за доступ до елементів інфраструктури об’єктів будівництва, визначені у абз. 3 частини сьомої статті 17 Закону України «Про доступ до об’єктів будівництва, транспорту, електроенергетики з метою розвитку телекомунікаційних мереж».

Вищезазначені дії КП «Київміськсвітло» вважаємо такими, що не відповідають законодавству України, яке врегульовує відносини між власниками інфраструктури об’єкта доступу та замовниками під час здійснення доступу до елементів інфраструктури об’єкта доступу для розташування технічних засобів телекомунікацій з метою надання телекомунікаційних послуг.

Зазначене обґрунтовуємо наступним.

Щодо укладення договорів з доступу.

Верховною Радою України 07.02.2017 було прийнято, а з 04.06.2017 набув чинності Закон України «Про доступ до об’єктів будівництва, транспорту, електроенергетики з метою розвитку телекомунікаційних мереж (далі – Закон про доступ), який визначає правові, економічні та організаційні засади забезпечення доступу, зокрема, до інфраструктури об’єктів будівництва для розташування технічних засобів телекомунікацій з метою забезпечення розвитку інформаційного суспільства в Україні, встановлює повноваження органів державної влади, органів місцевого самоврядування, визначає права та обов’язки осіб, які беруть участь у таких господарських відносинах.

Відповідно до абз.11 статті 1 Закону про доступ до інфраструктури об’єкта будівництва віднесено будинки, у тому числі житлового фонду, будівлі, споруди будь-якого призначення, опори зовнішнього освітлення, колектори, системи водопостачання та водовідведення, вертикальні труби-стояки, системи кабельних коробів, трубопроводів, лотоків, драбин, поверхові розподільні монтажні шафи систем зв’язку та сигналізації (окремі або суміщені з електрообладнанням) тощо, що надаються або можуть надаватися власником інфраструктури об’єкта доступу у користування замовнику на договірних засадах.

Інфраструктура, яку КП «Київміськсвітло» надає у користування операторам, провайдерам телекомунікацій відповідно до укладених договорів, належить до інфраструктури об’єкта будівництва.

З 10.08.2018 набула чинності постанова Кабінету Міністрів України від 18.07.2018 № 610, якою затверджені Правила надання доступу до інфраструктури об’єкта будівництва. Ці Правила встановлюють загальний порядок здійснення доступу до інфраструктури об’єкта будівництва незалежно від форм власності.

Відповідно до частини третьої статті 31 Закону України «Про телекомунікації» доступ до елементів інфраструктури об’єктів будівництва, транспорту, електроенергетики, кабельної каналізації електрозв’язку, будинкової розподільної мережі здійснюється оператором або провайдером телекомунікацій відповідно до Закону про доступ.

Частиною першою статті 16 Закону про доступ визначено, що доступ до інфраструктури здійснюється на підставі договору з доступу між власником інфраструктури об’єкта доступу та замовником, що укладається відповідно до законодавства з урахуванням особливостей, встановлених цим Законом.

З визначення терміну, даного у абз.5 статті 1 Закону про доступ, договір з доступу – договір, укладений згідно з законодавством між власником інфраструктури об’єкта доступу і замовником про доступ до інфраструктури об’єкта доступу з метою користування нею або її елементами для забезпечення можливості надання телекомунікаційних послуг замовником і отримання таких послуг їх споживачами, з урахуванням умов, визначених цим Законом.

Відповідно до частини другої Прикінцевих та перехідних положень Закону про доступ чинні на день набрання чинності цим Законом договори, предметом яких є доступ до елементів інфраструктури об’єкта доступу, діють до завершення строку їх дії на умовах, визначених такими договорами. На вимогу замовника або власника інфраструктури об’єкта доступу такі договори мають бути приведені у відповідність із частиною шостою статті 16 цього Закону у місячний строк з дня виставлення вимоги.

Відповідно до частини третьої статті 16 Закону про доступ ухилення від укладення договору з доступу є порушенням Закону про доступ.

Щодо встановлення плати за доступ.

Відповідно до частини четвертої статті 17 Закону про доступ розмір плати за доступ до елементів інфраструктури кабельної каналізації електрозв’язку встановлюється договором з доступу згідно з методикою визначення плати за доступ, затвердженою відповідно до Закону про доступ.

З 30.10.2018 набув чинності наказ Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 25.09.2018 № 247 «Про затвердження Методики визначення плати за доступ до елементів інфраструктури об’єкта будівництва», який зареєстрований в Міністерстві юстиції України 28.09.2018 за № 1119/32571. Ця Методика визначає механізм формування та встановлення плати за доступ до елементів інфраструктури об’єкта будівництва та поширюється на об’єкти доступу всіх форм власності.

Враховуючи вищенаведене, закликаємо до неухильного дотримання законодавства при наданні КП «Київміськсвітло» доступу до інфраструктури об’єктів будівництва з метою розташування операторами, провайдерами телекомунікацій технічних засобів телекомунікацій, в т.ч. укладення договорів з доступу відповідно до Закону про доступ та Правил, а також при встановленні розмірів плати з доступ відповідно до вимог Методики. 

З повагою, 

Олександр Федієнко, Голова Правління Інтернет Асоціації України                                                                           

Тетяна Попова, Голова ради Асоціації «Телекомунікаційна палата України»     

Іван Пєтухов, Голова Комісії УСПП з питань науки та ІТ   

KPI_TelPU#2     

KPI_TelPU#4