Державна регуляторна служба України

 

Копія:

Адміністрація Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України

 
 

Зауваження до проекту наказу Держспецзв’язку

Асоціація «Телекомунікаційна палата України» (далі – Асоціація) об’єднує учасників ринку телекомунікацій, діє в інтересах своїх учасників і категорично сприймає державні регуляторні ініціативи, що вимагають від учасників додаткових, необґрунтованих регуляторних навантажень та зобов’язань.

Керуючись нормами ст.ст. 4, 6 та 9 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» від 11 вересня 2003 р. №1160-IV (далі – Закон № 1160), звертаємось до Державної регуляторної служби з проханням не погоджувати проект наказу Адміністрації Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України «Про затвердження Технічних вимог до мереж рухомого (мобільного) зв’язку України і технічних засобів телекомунікацій щодо моніторингу та фільтрації трафіку» (далі – проект наказу), який отримано Державною регуляторною службою України 18.06.2021р.

Проект наказу, а саме відповідний проект Технічних вимог до мереж рухомого (мобільного) зв’язку України і технічних засобів телекомунікацій щодо моніторингу та фільтрації трафіку (далі – проект – Технічних вимог) і аналіз регуляторного впливу (далі – АРВ), підготовлено Адміністрацією Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України (далі – Держспецзв”язку) без дотримання принципів державної регуляторної політики, а саме принципів:

доцільності – розробником не обґрунтована необхідність такого державного регулювання господарських відносин у сфері рухомого (мобільного) зв’язку для вирішення існуючої проблеми, яка в АРВ розробником окреслена як «недостатня нормативно-правова база у сфері телекомунікацій»;

адекватності, що полягає у доведені розробником регуляторного акта відповідності саме такої форми і рівня державного регулювання відносин потребі у вирішенні існуючої проблеми та ринковим вимогам з урахуванням усіх прийнятних альтернатив;

ефективності – забезпечення досягнення внаслідок дії розробленого регуляторного акта максимально можливих позитивних результатів за рахунок мінімально необхідних витрат ресурсів суб’єктів господарювання, громадян та держави;

збалансованості – забезпечення у регуляторній діяльності балансу інтересів суб’єктів господарювання, громадян та держави;

Порушення названих принципів, що чітко регламентовані у ст. 4 Закону №1160, зумовлено наступним.

Так, Держспецзв’язку, серед іншого, передбачається запровадити п’ять нових показників якості послуг з надання доступу до Інтернету.

При цьому, для досягнення відповідності оператором передбачених у проекті Технічних вимог рівнів показників якості послуг з надання доступу до Інтернету, необхідним є узгодження бізнес-процесів в частині впровадження нових систем інтеграторів, залучення додаткових інвестицій на покриття незапланованих додаткових витрат. У оператора виникає очевидна необхідність здійснити технічне удосконалення власних мереж, їх дообладнання, модернізація, що є високо затратним, як в частині фінансових ресурсів так і в частині часових витрат.

За попередніми оцінками, така модернізація потребує близько одного мільярда грн. незапланованих витрат, а термін на її виконання складає щонайменше два роки.

Тоді як, Держспецзв’язку будь-які витрати, що зумовлює розроблений проект наказу саме у операторів телекомунікацій, які мають безпосередньо виконувати норми цього регуляторного акту, не були взяті до уваги при підготовці Аналізу регуляторного впливу.

Також, не враховано і альтернативний варіант вирішення, а саме – встановлення рівнів показників якості послуг, які відповідають існуючому стану розвитку мереж та потребі у вирішенні існуючої проблеми, ринковим вимогам.

Беручи до уваги вищевикладене, Асоціація зауважує, що проектом наказу встановлюються необґрунтовано завищені рівні нових показників якості послуг, що суперечить принципам доцільності, адекватності, ефективності, збалансованості та передбачуваності. Окрім того, невмотивоване відхилення Держспецзв’язку пропозицій щодо приведення запропонованих рівнів показників якості послуг до обґрунтованих, суперечить принципу прозорості та врахуванню громадської думки, та положенням ст.9 Закону № 1160.

Просимо врахувати вищенаведені зауваження і прийняти рішення про відмову в погодженні проекту  Наказу Держспецзв’язку з причин не відповідності принципам державної регуляторної політики, а також необхідності розробником виконання умови відкритості для фізичних та юридичних осіб, їх об’єднань дій регуляторних органів на всіх етапах їх регуляторної діяльності.

Будемо вдячні за письмову відповідь.

 
  

Голова Ради Асоціації                                                     Тетяна Попова