№ 2444 від 17.06.2020

Міністерство цифрової трансформації

Телекомунікаційна палата України, яка об’єднує провідні компанії ринку цифрових комунікацій України, у відповідь на лист Міністерства від 09.06.2020 № 1/04-4-2490 повідомляє наступне.

Право на захист персональних даних та конфіденційність є одним з основоположних прав людини, яке отримало нову та особливу актуальність з розвитком і поширенням інформаційних технологій. Саме це право нам гарантує Закон «Про захист персональних даних» та встановлює вичерпний перелік підстав для обробки персональних даних (ст.11). Ключовою з таких підстав є згода суб’єкта персональних даних і, за виключенням окремих випадків, саме наявність згоди є обов’язковою умовою збору персональних даних в інтернеті.

Хочемо зазначити, що механізм блокування визначених у зверненні веб-сайтів не зможе вирішити питання незаконного збору та обробки персональної даних інтернет-користувачів. Крім того, вважаємо, що виключно роз’яснювальна робота та широка промоція в частині відповідального ставлення користувачів до тієї інформації, яку вони розміщують у мережі Інтернет, та не розміщення їх персональної інформації на не перевірених веб-сайтах зможе виправити ситуацію, пов’язану із витоком персональних даних.

Разом з тим повідомляємо щодо не можливості застосування процедури блокування провайдерами, операторами телекомунікацій з огляду на нижче вказане.

Законом України «Про телекомунікації» (далі – Закон) надано операторам і провайдерам телекомунікацій право на відключення кінцевого обладнання на підставі рішення суду, якщо воно використовується абонентом для вчинення протиправних дій або дій, що загрожують інтересам державної безпеки (п. 9 ч. 1 ст. 38).

Статтею 39 Закону передбачений обов’язок операторів і провайдерів телекомунікацій на підставі рішення суду обмежувати доступ своїх абонентів до ресурсів, через які здійснюється розповсюдження дитячої порнографії (п. 18 ч. 1 ст. 39).

Крім того, відповідно до положень частини четвертої статті 40 Закону оператори, провайдери телекомунікацій не несуть відповідальності за зміст інформації, що передається їх мережами.

Слід зазначити, що відповідно до статті 9 Основного Закону України – Конституції, чинні міжнародні договори, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України, є частиною національного законодавства України.

Статтею 12 Директиви 2000/31/ЄС Європейського парламенту та Ради «Про деякі правові аспекти інформаційних послуг, зокрема, електронної комерції, на внутрішньому ринку» (від 8 червня 2000 року) передбачено, що якщо надаються інформаційні послуги, які складаються з передачі інформації, що надається одержувачем послуг, всередині мережі зв’язку або надання доступу до мережі зв’язку, держави-члени забезпечують звільнення постачальника послуг від відповідальності за передану інформацію при умові, що постачальник:

  1. a) не є ініціатором передачі;
  2. b) не обирає одержувача передачі; та
  3. c) не обирає чи не змінює інформацію, що міститься в передачі.
  4. Акти передачі та забезпечення доступу, про що йдеться в пункті 1, включають в себе автоматичне, проміжкове тимчасове зберігання переданої інформації, оскільки це робиться з єдиною метою – здійснення передачі в мережі зв’язку та передбачає, що інформація не зберігається довше, ніж це необхідно для передачі.

Враховуючи вказане, на сьогодні на рівні Законів чітко встановлено за яких умов та на підставі якого рішення оператор, провайдер зобовязаний  обмежувати доступ своїх абонентів до ресурсів, а саме – виключно на підставі рішення суду та виключно до ресурсів, через які здійснюється розповсюдження дитячої порнографії.

Телекомпалата неодноразово зазначала, що блокування операторами, провайдерами тих чи інших ресурсів є технічно не ефективними, а лише може у незначній мірі зменшити потік відвідуванності веб-сайту.

Разом з тим, таке обмеження/блокування доступу може ефективно здійснюватися на підставі рішення суду реєстрантом відповідного доменного імені, за яким здійснюється доступ до веб-сайту та/або постачальником послуг хостингу.

Крім того, у сфері припинення порушень авторського права і (або) суміжних прав з використанням мережі Інтернет (згідно процедури передбаченої статтею 52-1 Закону України «Про авторське право і суміжні права») такий напрямок співпраці з хостерами та реєстраторами доменних імен довів свою ефективність.

Також, зазначаємо, що адміністратором зони UA в Україні є компанія ТОВ «Хостмайстер». Вона володіє реєстром і технічною інфраструктурою, а діяльність здійснює через акредитованих реєстраторів.

Згідно з пунктом 3.3 Регламенту особливостей реєстрації приватних доменних імен другого рівня в домені .UA, що розроблений спільно ТОВ «Хостмайстер», адміністраторами публічних доменів та реєстраторами, приватні доменні імена другого рівня в домені .UA делегуються виключно у разі, якщо відповідне доменне ім`я повністю, або його компонент другого рівня (до знака “.”, але не включаючи цей знак), за написанням співпадає із Знаком, права на використання якого на території України належать відповідному реєстранту.

А отже, відповідно до Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» власник доменного імені в домені UA – це власник Свідоцтва України на знак для товарів і послуг, до якого можуть бути застосовані санкції у вигляді навіть кримінальної відповідальності, у випадку якщо буде доведено у судовому порядку, що відбувся витік персональної інформації відвідувачів цих сайтів.

З повагою

 

Голова Ради Асоціації                                                                          Т.В. Попова

Відповідь на лист Мінцифри від 10.06.2020 №4557

KPI_TelPU2020#1