Антимонопольний комітет України

Державна інспекція України з питань захисту прав споживачів

№ 2252 від 21.02.2018

Щодо розповсюдження недобросовісної реклами на телебаченні

 Асоціація «Телекомунікаційна палата України», яка об’єднує провідні компанії, зокрема, провайдерів програмної послуги, з метою захисту інтересів своїх учасників звертається до Вас з приводу наступного. Вже досить тривалий час загальнонаціональними мовниками безкоштовно транслюється так звана «соціальна» реклама ТОВ «Зеонбуд» про перехід країни на цифровий стандарт мовлення. Зі змістом реклами пропонуємо ознайомитися за посиланнями https://www.youtube.com/watch?v=QEylEmDTs98 та https://www.youtube.com/watch?v=axZvyEVvUoc При цьому, в кожному з таких відео ТОВ «Зеонбуд» використовується такі слова-перебільшення, як «32 цифрових канали безкоштовно», а також  замовчується про необхідність сплатити за встановлення ефірної антени, придбання тюнера Т2 та монтаж. Вартість такого обладнання можна дізнатися за допомогою простого пошуку в Інтернет, де існує безліч пропозицій щодо продажу таких тюнерів Т2, а їх ціна коливається в межах 270-800 грн., а антени для прийому телепрограм – від 500 до 1500 грн. Варто зауважити, що така вартість не містить вартості монтажу.

Крім того, в рекламі замовчується про те, що переглядати телепрограми в цифровій якості можна незалежно від технології, що використовується, наприклад, супутник, кабель чи мережа Інтернет.

Також, слід зазначити і про масштаб такої реклами, оскільки її охоплення по експертним даним близько 15 млн. телевізійних домогосподарств України. Разом з тим, згідно зі статтею 1 Закону України «Про рекламу» недобросовісна реклама – реклама, яка вводить або може ввести в оману  споживачів реклами, завдати шкоди особам, державі чи суспільству внаслідок неточності, недостовірності, двозначності, перебільшення, замовчування,  порушення вимог щодо часу,  місця і способу розповсюдження. Відповідно до статті 10 Закону України «Про рекламу» недобросовісна реклама забороняється, а відповідальність за недобросовісну рекламу несе  винна особа. Рішення щодо визнання реклами недобросовісною приймають: центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері державного контролю за додержанням законодавства про захист прав споживачів – щодо захисту прав споживачів реклами, а Антимонопольний комітет України – щодо дотримання законодавства про захист економічної конкуренції (стаття 26 Закону України «Пр рекламу»). У свою чергу, статтею 151 Закону України «Про захист від недобросовісної конкуренції» визначено, що поширенням інформації, яка вводить в  оману, є повідомлення суб’єктом господарювання, безпосередньо або через  іншу особу, одній, кільком особам або невизначеному колу осіб, у тому числі в рекламі, неповних, неточних, неправдивих відомостей, зокрема внаслідок обраного способу їх викладення, замовчування окремих фактів чи нечіткості формулювань, що вплинули або можуть вплинути на наміри цих осіб щодо придбання (замовлення) чи реалізації (продажу, поставки, виконання, надання) товарів, робіт, послуг цього суб’єкта господарювання. Інформацією, що вводить в оману, є, зокрема, відомості, які містять неповні, неточні або неправдиві дані про походження товару, виробника, продавця, спосіб виготовлення, джерела та спосіб придбання, реалізації, кількість, споживчі властивості, якість, комплектність, придатність до застосування, стандарти, характеристики, особливості реалізації товарів, робіт, послуг, ціну і знижки на них, а також про істотні умови договору.

У зв’язку з цим, вважаємо, що реклама ТОВ «Зеонбуд» має ознаки недобросовісної, вводить в оману споживачів та тим самим створює неправомірні переваги у конкуренції для вказаного підприємства, що прямо суперечить вимогам Законів України «Про рекламу» та «Про захист від недобросовісної конкуренції».

Враховуючи вищевказане, звертаємося до Антимонопольного комітету України та Державної інспекції України з питань захисту прав споживачів з проханням вжити заходів в межах своєї компетенції щодо припинення розповсюдження недобросовісної реклами ТОВ «Зеонбуд» на телебаченні.

 З повагою

Тетяна Попова, Голова Ради Асоціації