Голова Ради

Тетяна Попова

Дата народження: 13 липня

Будучи озброєними знаннями і громадянською сміливістю, учасники Телекомпалати не тільки мають право, але і повинні брати участь у законотворчості, яка забезпечить нас легітимними умовами ведення телеком-бізнесу. Ось чому я стверджую, що діяльність Телекомпалати, як згуртованого колективу однодумців, є запорукою глобальної цифривізації України. Я також переконана, що на нас покладена важлива соціальна роль – забезпечувати якісним доступ до інформації українців та зберігти їх свободу слова в Інтернеті

років роботи в сфері інформаційних технологій

Олександр Усачов

Дата народження: 06 вересня

Телекомунікацій – це відносно “молода”, проте надзвичайно динамічна сфера бізнесу. Сьогодні телеком-послуги проникли в решту сфер життєдіяльності суспільства та бізнесу. Тому наші клієнти мають бути впевнені, що отримують якісний зв’язок. А ми, в свою чергу, маємо будувати цивілізовані відносини не лише з користувачами, а в середині галузі.

років роботи в сфері інформаційних технологій

Член Ради

Сергій Бойко

Дата народження: 01 січня

«Я переконаний, без дотримання усіма учасниками індустрії єдиних правил завжди буде  існувати неконкурентна (вважайте — нечесна) перевага у тих , хто цих правил не дотримується, а це вказує на відсутність конкурентної боротьби. При цьому, для того, щоб правила стали спільними, вони повинні бути закріплені в законі, тобто із застосуванням державних механізмів примусу до їх дотримання. Я впевнений, що лише конкуренція, побудована на основі спільних і чесних правил, призводить до прогресу (розвитку) галузі або одного з її сегментів»

років роботи в сфері інформаційних технологій

Член Ради

Петро Яцук

Дата народження: 03 травня

Гармонійний розвиток телекомунікаційного ринку можливий лише за умови дотримання балансу інтересів трьох сторін: держави, постачальників послуг та споживачів. У разі перекосу на користь одного з учасників, руйнуються економічні основи конкурентного середовища, що має наслідком падіння та стагнацію ринку. Тому підготовка та прийняття збалансованих рішень є загальнодержавним завданням, вирішення якого лежить в площені розуміння необхідності компромісів. Це єдність та боротьба протилежностей, в якій народжуються продуктивні ідеї, оптимальні підходи до вирішення проблем, нові можливості для українського бізнесу та країни в цілому

років роботи в сфері інформаційних технологій

Член Ради

Анна Некраха

Дата народження: 17 травня

“Компанія, яка звикла рухатись вперед та експериментувати, приречена на успіх. Коли для цієї компанії створено сприятливий бізнес-клімат, то її можливості – безмежні. Співпрацюючи з колегами з інших компаній, ми не відчуваємо себе конкурентами, ми ставимо перед собою ціль – подолання прородніх та штучних бар’єрів, що ставлять під загрозу нормальне функціонування бізнесу.”

років роботи в сфері інформаційних технологій

Член Ради

Вікторія Цомая

Вікторія працювала на керівних посадах, була Членом Наглядової Ради у великих локальних і міжнародних компаніях: Unilever, United Foods, Anheuser – Busch InBev, BAT, CV Company, MSL в Україні і за кордоном: у США, Польщі, Нідерландах, Південно-Східній Азії, Бельгії, Росії .

З червня 2014 року працює маркетинг директором компанії «Воля» із зоною відповідальності маркетинг, контент та PR. Закінчила Київський національний університет ім. Тараса Шевченка, отримала післядипломну освіту Chartered Institute of Marketing (Лондон), Post Graduate Diploma Marketing і програми Global Development Program у провідних світових бізнес-школах INSEAD і WHARTON.

Заміжня, виховує двох дітей.

рік роботи в секторі FMCG и Telco.

Член Ради

Вікторія Трощенко

Дата народження: 05 червня

Вікторія пройшла успішний фаховий шлях від адміністрування СУБД Oracle та Unix-програмування до моделювання та проектування великих інформаційно-аналітичних систем фінансового моніторингу, управління міграційними процесами та Єдиного державного демографічного реєстру. Приймала участь у розбудові Національної системи конфіденційного зв’язку та створенні моделі міжнародної системи інформаційного обміну між підрозділами фінансової розвідки. Будучи членом Ради Асоціації, спільно з колегами Вікторія має наміри розвивати телекомунікаційну галузь країни, використовуючи для цього власний досвід, а також виробничий та науковий потенціал УДЦР.

рік роботи в сфері інформаційних технологій

“…6.3. Рада Асоціації є постійно діючим колегіальним органом управління Асоціації, здійснює загальне керівництво діяльністю Асоціації в період між Загальними зборами та обирається строком на 3 роки.

6.3.1. Рада складається з числа представників Дійсних учасників Асоціації. Членом Ради Асоціації є представник кожного дійсного учасника Асоціації до моменту, доки кількість дійсних учасників Асоціації налічує менше ніж 7 юридичних осіб…”

Статут Асоціації