Голові Комітету Верховної Ради України з питань свободи слова та інформаційної політики

Сюмар В.П.

Народним депутатам України

(за списком)

 

 

Щодо проекту ЗУ реєстр. № 4815

Шановна Вікторіє Петрівно!

У Верховній Раді України зареєстровано за № 4815 від 15.06.2016 проект Закону України ««Про внесення змін до Закону України «Про телебачення і радіомовлення» (щодо удосконалення процедури застосування санкцій Національною Радою).

В цілому Закон України «Про телебачення і радіомовлення» потребує внесення змін в частині встановлення на рівні Закону, а не рішення Національної ради розмірів штрафів за порушення законодавства про телебачення і радіомовлення, а також чіткого переліку таких порушень, за які до провайдерів програмної послуги та телерадіоорганізацій Національна рада може застосовувати санкції.

Ми підтримуємо таку ініціативу щодо врегулювання вказаного питання, проте, вважаємо за доцільне доопрацювати редакцію законопроекту з урахуванням висловлених у додатку до листа пропозицій.

Крім того, звертаємо увагу, що на сьогодні, не достатньо діючого законодавства для забезпечення ефективного виконання своїх повноважень Національною радою, оскільки, регулятор не наділений повноваженнями контролювати не ліцензіатів.

Однією з пропозицій до цього законопроекту є вилучення отриманого суб’єктами господарювання (внаслідок діяльності у сфері телебачення та радіомовлення без отримання ліцензії) прибутку в судовому порядку за зверненням Національної ради і спрямовувати його до Державного бюджету України.

Вважаємо, за доцільне імплементувати дану санкцію до законопроекту, оскільки це дозволить застосовувати дієвий механізм у боротьбі з безліцензійною діяльністю.

Свого часу, таку пропозицію до нової редакції Закону України «Про телебачення і радіомовлення» було підтримано і робочою групою Громадської ради при Комітеті Верховної Ради України з питань свободи слова та інформаційної політики, на засіданнях якої відбувалося обговорення законопроекту «Про аудіовізуальні послуги».

Враховуючи вищенаведене, просимо врахувати надані пропозиції та доопрацювати проект Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про телебачення і радіомовлення» (щодо удосконалення процедури застосування санкцій Національною Радою).

З повагою,

Директор К. Гріцак

Порівняльна таблиця