Лист ТелПУ Від 20.07.2018 р. №2305

Голові Національної комісії,

що здійснює державне регулювання

у сфері зв’язку та інформатизації

О.М. Животовському

 Щодо зауважень до проекту рішення НКРЗІ

«Про затвердження Правил здійснення діяльності

у сфері телекомунікацій»

Шановний Олександре Миколайовичу!

Асоціація «Телекомунікаційна палата України» створена для сприяння розвитку в Україні сфери цифрових технологій, зокрема, послуг доступу до Інтернет.

Однією складовою з розвитку послуг доступу до Інтернет вважаємо передбачення рівних умов діяльності у сфері телекомунікацій для всіх провайдерів, операторів, що стане умовою для встановлення чесної конкуренції на вказаному ринку.

Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації розроблено проект рішення «Про затвердження Правил здійснення діяльності у сфері телекомунікацій» (далі – проект Рішення), який заплановано 24 липня виносити на засідання Комісії.

До вказаного проекту Рішення Асоціацією надавалися зауваження та пропозиції в рамках регуляторної процедури, що встановлена Законом України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності». Проте, вказані зауваження не були враховані.

Враховуючи вказане, повідомляємо наступне.

Підпунктом шостим пункту 2 Розділу ІІ проекту Рішення передбачено, що оператор, провайдер телекомунікацій зобов’язаний надавати телекомунікаційні послуги з використанням автоматизованої системи розрахунків (білінгової системи), яка має документ, що підтверджує відповідність ГСТУ 61-034:2013 «Автоматизовані системи розрахунків за телекомунікаційні послуги. Загальні вимоги та методи випробувань», затверджений наказом Адміністрації Держспецзв’язку від 28.03.2013 № 159, та яка захищена від несанкціонованого доступу до неї. Зазначена вимога не розповсюджується на операторів, провайдерів які надають виключно послуги з надання доступу до мережі Інтернет споживачам.

Разом з тим, згідно статті 24 Закону України «Про телекомунікації» умовами застосування технічних засобів телекомунікацій є їх відповідність стандартам і технічним регламентам. Технічні засоби телекомунікацій повинні мати виданий у встановленому законодавством порядку документ про підтвердження відповідності вимогам нормативних документів у сфері телекомунікацій.

Згідно з підпунктом 20 пункту 39 Правил надання та отримання телекомунікаційних послуг, затверджених постановою Кабінету Міністрів України 11.04.2012 № 295, оператори, провайдери зобов’язані використовувати сертифіковані на відповідність вимогам нормативних документів у сфері телекомунікації автоматизовані системи розрахунків за послуги.

Крім того, статтею 8 Закону України «Про захист інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах» встановлено, що державні інформаційні ресурси або інформація з обмеженим доступом, вимога щодо захисту якої встановлена законом, повинні оброблятися в системі із застосуванням комплексної системи захисту інформації з підтвердженою відповідністю. Підтвердження відповідності здійснюється за результатами державної експертизи в порядку, встановленому законодавством.

Тобто, виключень із необхідності в наявності автоматизованої системи розрахунків (а також у підтвердженні її відповідності стандартам і технічним регламентам) для операторів, провайдерів які надають виключно послуги з надання доступу до мережі Інтернет споживачам законодавством не передбачено.

Також, звертаємо увагу, що згідно пункту 18 статті 18 Закону України «Про телекомунікації» НКРЗІ забезпечує рівні умови діяльності у сфері телекомунікацій.

Враховуючи вищевказане, наголошуємо, що прийняття проекту Рішення із передбаченими виключеннями для операторів, провайдерів які надають виключно послуги з надання доступу до мережі Інтернет споживачам в частині використання автоматизованої системи розрахунків (білінгової системи), яка має документ, що підтверджує відповідність, призведе до встановлення не рівного, вибіркового регулювання умов діяльності для суб’єктів ринку телекомунікацій, а також порушення норм таких Законів України:

«Про телекомунікації»,

«Про захист інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах».

Отже, третє речення підпункту шостого пункту 2 Розділу ІІ проекту Правил потребує вилучення.

Враховуючи вищевказане, асоціація «Телекомунікаційна палата України» наголошує на необхідності доопрацювання проекту Рішення у частині приведення його положень до вимог чинного законодавства.

 

З повагою,

Тетяна Попова, Голова Ради Асоціації                                             Т.В. Попова

KPI_TelPU#4