День: 14.11.2018

Телекомпалата просить надати офіційні роз’яснення щодо норм проекту Порядку маршрутизації трафіка в телеком-мережі

Під час аналізу проекту «Про внесення змін до Порядку маршрутизації трафіка в телекомунікаційній мережі загального користування», схваленого рішенням НКРЗІ від 06.11.2018 № 577, у Телекомпалати України виникли сумніви щодо узгодженості застосування норм проекту Порядку з нормами інших нормативно-правових актів. У зв’язку з цим Асоціація звернулася до Регулятора з проханням надати роз’яснення щодо практичного застосування норм Проекту, що безпосередньо матимуть вплив на порядок використання номерного ресурсу, а також на принципи взаємодії операторів мобільного та фіксованого зв’язку, а саме: У разі застосування схеми підключення, що встановлена у підпункті 4.1.1 проекту Порядку, чи буде вважатись надання послуг кінцевому споживачу фіксованого зв’язку передачею/використанням радіочастотного ресурсу оператором фіксованого зв’язку? У разі підключення кінцевого обладнання абонентів місцевих мереж фіксованого телефонного зв’язку із використанням мереж рухомого (мобільного) зв’язку, які показники якості будуть застосовуватись: як до мереж фіксованого зв’язку або як до мереж мобільного зв’язку? Що буде вважатись задіянням номерного ресурсу на території, вказаній у дозволі, якщо Акт виконаних робіт з встановлення взаємоз’єднання підтверджує виконання таких робіт в іншій географічній зоні, та з кодом СКС-7, що не відповідає зоні нумерації, вказаній у дозволі? Що буде вважатись підтвердженням задіяння номерного ресурсу у випадку перенесення обладнання АТС/ОПТС/АМТС в іншу зону нумерації, що встановлено п. 4.1.2 проекту Порядку? Чи є необхідність в отриманні коду СКС-7 відповідно до п. п. 3.7-3.9 проекту Порядку, а також у побудові вузла телекомунікаційної мережі в населеному пункті, що зазначений в дозволі на використання номерного ресурсу,...

Read More

Лист ТелПУ від 13.11.2018 № 2332 до НКРЗІ щодо офіційного роз’яснення

Лист ТелПУ від 13.11.2018 № 2332 Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації Щодо надання роз’яснення  Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері зв`язку та інформатизації було розроблено та розміщено для громадського обговорення проект рішення «Про внесення змін до Порядку маршрутизації трафіка в телекомунікаційній мережі загального користування» (далі – проект Порядку), а Рішенням НКРЗІ від 06.11.2018 № 577 схвалено. Разом з тим, існує певна занепокоєність операторів фіксованого зв’язку щодо узгодженості застосування норм даного документу з нормами інших нормативно-правових актів. На наш погляд є певні неузгодженості у застосуванні норм Положення про державне регулювання номерного ресурсу телекомунікаційної мережі загального користування України, затвердженого Рішенням НКРЗІ від 01.06.2007 № 769 (зареєстровано в Міністерстві юстиції України від 20 червня 2007 р. за № 679/13946) (далі – Положення) та норм, запропонованих проектом Порядку. Так, пунктом 9.3 Положення встановлено, що підтвердженням  дотримання строку задіяння  номерного ресурсу є інформаційний лист оператора про задіяння зазначеного ресурсу в установлені терміни, до якого додається завірена копія документа, що засвідчує факт приєднання телекомунікаційної мережі оператора до ТМЗК та відкриття на ТМЗК зазначеного номерного ресурсу. Таким  документом є акт виконання робіт зі встановлення взаємоз’єднання, який    підтверджує виконання операторами організаційних, технічних та  економічних вимог договору про взаємоз’єднання, проведення комплексних    випробувань щодо готовності мереж до функціонування та  відкриття  на  ТМЗК зазначеного номерного ресурсу. Підпунктами 4.5.2 та 4.5.3 Положення визначено, що у дозволі про використання номерного ресурсу зазначаються: 4.5.2. Вид...

Read More

Лист ТелПУ від 13.11.2018 № 2331 до НКРЗІ щодо офіційного роз’яснення

Лист ТелПУ від 13.11.2018 № 2331 Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації                        Щодо надання роз’яснення Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері зв`язку та інформатизації було розроблено та розміщено для громадського обговорення проект рішення «Про внесення змін до Порядку маршрутизації трафіка в телекомунікаційній мережі загального користування» (далі – проект Порядку), а Рішенням НКРЗІ від 06.11.2018 № 577 схвалено. Разом з тим, існує певна занепокоєність операторів фіксованого зв’язку щодо узгодженості застосування норм проекту Порядку з нормами інших нормативно-правових актів. На наш погляд, норми Ліцензійних умов здійснення діяльності у сфері телекомунікацій з надання послуг фіксованого телефонного зв’язку з правом технічного обслуговування та експлуатації телекомунікаційних мереж і надання в користування каналів електрозв’язку: місцевого, міжміського, міжнародного, затверджених Рішенням НКРЗІ від 10.12.2009 № 1789 (зареєстровано в Міністерстві юстиції України 13 січня 2010 р. за № 19/17314) (далі – Ліцензійних умов) є неузгодженими з нормами, встановленими проектом Порядку. Так проектом Порядку запропоновано у підпункті 4.1.1. наступні положення: «Маршрутизація трафіка голосової телефонії від/до кінцевого обладнання абонентів місцевих мереж фіксованого телефонного зв’язку може здійснюватися з використанням мереж рухомого (мобільного) зв’язку на договірних засадах та відповідно до законодавства». Таким чином, запропонованими змінами передбачається, що кінцеве обладнання абонента фіксованого зв’язку може бути підключене до радіомережі оператора мобільного (рухомого) зв’язку.» Таким чином послуга фіксованого зв’язку кінцевому абоненту в цьому випадку надається з використанням радіочастотного ресурсу. Разом з тим, пунктом 3.40 Ліцензійних умов визначено,...

Read More

Актуально