Телекомпалата України звернулася до Олександра Данченка щодо доопрацювання проекту Закону України (реєстр. № 7644)

      Лист від 02.04.2018 № 2267                               Народному депутату України ДАНЧЕНКУ О.І. Щодо доопрацювання проекту Закону України (реєстр. № 7644), прийнятого в першому читанні Шановний Олександре Івановичу! З метою захисту інтересів своїх учасників Асоціація «Телекомунікаційна палата України», як професійне об’єднання суб’єктів господарювання, зокрема, у сфері надання програмної послуги звертається до  Вас з приводу наступного. У Верховній Раді України 28 грудня 2018 року зареєстровано за № 7466 проект Закону України «Про ефективне управління майновими правами правовласників у сфері авторського права і (або) суміжних прав» (далі – проект Закону), а 01 березня прийнято в першому читанні. За результатами його прийняття було створено Робочу групу при Комітеті Верховної Ради України з питань освіти і науки з його доопрацювання, а Вами були подані правки до редакції проекту Закону. Разом з тим, не зважаючи на чисельні засідання та обговорення у рамках Робочої групи, не було враховано Вашу пропозицію, що стосується визначення «кабельна ретрансляція». Ми вважаємо її принциповою з огляду на наступне. Запропонований термін «кабельна ретрансляція» у проекті Закону не відповідає міжнародним актам і європейським директивам, до вимог яких згідно з взятими на себе міжнародними зобов’язаннями Україна адаптує своє національне законодавство. Відповідно до Директиви 93/83/EEC «Про координацію деяких положень авторського права і суміжних прав при застосуванні їх до супутникового мовлення і кабельної ретрансляції» кабельна ретрансляція визначена, як одночасна, незмінна та повна повторна трансляція початкової трансляції з іншої держави-члена телевізійних та радіопрограм, призначених...

Read More