Телекомпалата пропонує створити робочі групи щодо формування критеріїв та переліку інформаційно-телекомунікаційних систем об’єктів критичної інфраструктури держави

Вих. лист ТелПУ від 06.11.2017 № 2237/1 Кабінет Міністрів України Служба безпеки України Міністерство економічного розвитку і торгівлі України Адміністрація Держспецзв’язку     Щодо переліку інформаційно-телекомунікаційних систем об’єктів критичної інфраструктури   Асоціація «Телекомунікаційна палата України» висловлюючи свою повагу звертається з приводу наступного. Пунктом 5 розпорядження Кабінету Міністрів України від 10 березня 2017 року № 155-р «Про затвердження плану заходів на 2017 рік з реалізації Стратегії кібербезпеки України» визначено відповідальними виконавцями Адміністрацію Держспецзв’язку та Службу безпеки України за подання в установленому порядку у першому кварталі 2017 року Кабінетові Міністрів України переліку інформаційно-телекомунікаційних систем об’єктів критичної інфраструктури держави з метою його затвердження. Крім того, 5 жовтня 2017 року Верховною Радою України прийнято Закон «Про основні засади забезпечення кібербезпеки України», який 23 жовтня 2017 року направлено на підпис Президенту України. Так, вказаним Законом передбачається необхідність затвердження Кабінетом Міністрів України Порядку формування переліку об’єктів критичної інформаційної інфраструктури, перелік таких об’єктів та порядок їх внесення до державного реєстру об’єктів критичної інформаційної інфраструктури, а також порядку формування та забезпечення функціонування державного реєстру об’єктів критичної інформаційної інфраструктури (частина третя статті 4). У свою чергу, частиною першою статті 6 Закону до об’єктів критичної інфраструктури можуть бути віднесені підприємства, установи та організації незалежно від форми власності, які провадять діяльність та надають послуги в галузі інформаційно-комунікаційних технологій та електронних комунікацій. Разом з тим, на сьогодні перелік таких об’єктів не затверджено, а також відсутні чіткі критерії, за якими буде формуватися зазначений...

Read More