День: 10.10.2017

Телекомпалата України надала пропозиції та зауваження до проектів Правил доступу, що належать до компетенції Мінрегіонбуду

Телекомпалата України надіслала пропозиції та зауваження до проектів Правил надання доступу до інфраструктури об’єкта будівництва та до Правил надання доступу до інфраструктури будинкової розподільної мережі, що входять до компетенції Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України та затверджуються Кабінетом Міністрів України. На нашу думку, проекти Правил в редакції, опублікованій на офіційному сайті Міністерства потребують доопрацювання. За неофіційною інформацією, зазначені документи вже надійшли на погодження до центральних органів виконавчої влади, не дочекавшись закінчення терміну публічного обговорення, що спливає лише 26 жовтня 2017 р. Також зазначені документи поки що не надходили на погодження до  Державної регуляторної служби України. Нижче опубліковані посилання на листи ТелПУ та порівняльні таблиці із зауваженнями до проектів Правил Лист ТелПУ щодо Правил (БРМ) Лист ТелПУ щодо Правил (Об'єкти будівництва) Порівняльна таблиця Правил (БРМ) Порівняльна таблиця Правил (Об'єкти...

Read More

ЛИСТ ТЕЛПУ ВІД 09.10.2017 Р. № 2223 щодо проекту постанови КМУ «Про затвердження Правил надання доступу до інфраструктури об’єкта будівництва»

Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України   Копія: Національна комісія з питань регулювання зв’язку та інформатизації вул. Хрещатик, буд. 22, м. Київ, 01001   Щодо проекту постанови КМУ «Про затвердження Правил надання доступу до інфраструктури об’єкта будівництва»   На офіційному сайті Мінрегіону 26 вересня 2017 року розміщено проект постанови КМУ «Про затвердження Правил надання доступу до інфраструктури об’єкта будівництва» (далі – Проект) з метою його обговорення. Редакція положень Проекту обговорювалися на робочій групі, що була створена при Мінрегіоні. Проте, у розміщеному на офіційному сайті Проекті не враховані принципові зауваження та пропозиції, які надавалися ринком телекомунікацій, а також профільними асоціаціями під час обговорення. У зв’язку з цим, додатково наголошуємо на наведених нижче зауваженнях та просимо їх врахувати під час доопрацювання Проекту. 1.Щодо пункту 7 розділу III Проекту. Частиною одинадцятою статті 12 Закону України «Про доступ до об’єктів будівництва, транспорту, електроенергетики з метою розвитку телекомунікаційних мереж» передбачено, що у разі неукладення договору з доступу видані власником інфраструктури об’єкта доступу технічні умови з доступу є дійсними протягом одного року з дня їх видачі, за умови що до цих елементів інфраструктури об’єкта доступу після видачі технічних умов з доступу не вносилися конструктивні зміни та не укладено договір з доступу з іншим замовником. Таким чином, Законом передбачено строк дії технічних умов, навіть при умові не укладення договору з доступу. Отже, просимо пункт 7 розділу III Проекту викласти у такій редакції: «7. Технічні...

Read More

Лист ТелПУ від 09.10.2017 р. № 2222 щодо проекту постанови КМУ «Про затвердження Правил надання доступу до інфраструктури будинкової розподільної мережі»

Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України   Копія: Національна комісія з питань регулювання зв’язку та інформатизації вул. Хрещатик, буд. 22, м. Київ, 01001   Щодо проекту постанови КМУ «Про затвердження Правил надання доступу до інфраструктури будинкової розподільної мережі»   На офіційному сайті Мінрегіону 26 вересня 2017 року розміщено проект постанови КМУ «Про затвердження Правил  надання доступу до інфраструктури будинкової розподільної мережі» (далі – Проект) з метою його обговорення. Редакція положень Проекту обговорювалися на робочій групі, що була створена при Мінрегіоні. Проте, у розміщеному на офіційному сайті Проекті не враховані принципові зауваження та пропозиції, які надавалися ринком телекомунікацій, а також профільними асоціаціями під час обговорення. У зв’язку з цим, додатково наголошуємо на деяких зауваженнях та просимо їх врахувати під час доопрацювання Проекту. 1.Щодо пункту 1 розділу I Проекту. Частиною другою статті 3 Закону України «Про доступ до об’єктів будівництва, транспорту, електроенергетики з метою розвитку телекомунікаційних мереж» встановлено, що  Дія цього Закону не поширюється на відносини з доступу до споруд електрозв’язку, будинкової розподільної мережі та кабельної каналізації електрозв’язку, що перебувають у власності операторів, провайдерів телекомунікацій. Таким чином, пункт 1 розділу I Проекту необхідно викласти у такій редлакції: «1. Ці Правила встановлюють загальний порядок щодо здійснення доступу до інфраструктури будинкової розподільної мережі (далі – БРМ), яка не перебуває у власності операторів, провайдерів телекомунікацій.». 2.Щодо пункту 2 розділу II Проекту. Пунктом 2 розділу II Проекту передбачається, що до запиту для отримання...

Read More

Актуально