Національні експерти оголошують початок відбору проектів для Міжнародного конкурсу World Summit Awards 2017

World Summit Awards – це унікальна міжнародна платформа для наочного прикладу того, як інформаційно-комунікаційні технології можуть впливати на суспільство. Головна мета конкурсу – підтримка інноваційних проектів з інтеграції ІКТ у всі сфери діяльності людини. Головні завдання конкурсу: відбір та просування нових цифрових ідей, що мають глибинний зміст, актуальність та споживчу цінність серед всіх країн-членів ООН; зробити вагомий внесок в «Цілі сталого розвитку ООН (SDG)» шляхом демонстрації творчого використання цифрових винаходів; забезпечення обміну навиками та знаннями, створення платформ для розширення всесвітньої мережі за участі великого кола зацікавлених сторін. Сьогоріч у конкурсі оголошено 9 категорій, серед яких – спец-категорія, призначена для...

Read More