Місяць: Липень 2017

Лист ТелПУ від 31.07.2017 №2203 профільним комітетам ВРУ щодо законопроекту 6754 (про внесення змін до ЗУ “Про захист прав споживачів”)

 Комітет Верховної Ради України з питань економічної політики Комітет Верховної Ради України з питань інформатизації та зв’язку Комітет Верховної Ради України з питань фінансової політики і банківської діяльності Комітет Верховної Ради України з питань податкової та митної політики Комітет Верховної Ради України з питань промислової політики та підприємництва Комітет Верховної Ради України з питань бюджету Комітет Верховної Ради України з питань запобігання і протидії корупції Комітет Верховної Ради України з питань європейської інтеграції Щодо зауважень до проекту Закону України реєстр. № 6754   Телекомунікаційна палата України, яка об’єднує гравців ринку цифрових комунікацій України, висловлюючи свою повагу, звертається з приводу наступного. У Верховній Раді України зареєстровано проект Закону «Про внесення змін до Закону України “Про захист прав споживачів” та деяких законодавчих актів України щодо заходів детінізації діяльності суб’єктів електронної комерції» (реєстр. № 6754 від 13.07.2107). Законопроектом, зокрема, змінами до статті 26 Закону України «Про захист прав споживачів», передбачено віднести до повноважень центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері державного контролю за додержанням законодавства про захист прав споживачів приймати рішення про призупинення доступу до веб-сайту (чи іншого засобу представлення інформації як в мережі Інтернет, так і в інших інформаційно-комунікаційних системах) у випадках, визначених Законом України «Про електронну комерцію». А, в свою чергу, запропонованими змінами до Закону України «Про електронну комерцію» передбачається, що постачальник послуг проміжного характеру, який надає доступ до мережі Інтернет та інших інформаційно-телекомунікаційних систем, зобов’язаний на підставі...

Read More

Юридичний аналіз законопроектів-близнюків

КОНВЕНЦІЯ про захист прав людини і основоположних свобод; КОНВЕНЦІЯ про кіберзлочинність РЕЗОЛЮЦІЯ Ради ООН з прав людини РЕКОМЕНДАЦІЇ ОБСЕ стосовно свободи вираження думки в Інтернеті ДЕКЛАРАЦІЯ про свободу комунікацій в Інтернет КОНСТИТУЦІЯ УКРАЇНИ ЗАКОН України «Про телекомунікації» ЗАКОН України «Про захист економічної конкуренції» ЗАКОН України «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності» ЗАКОН України «Про Раду національної безпеки і оборони України» ЗАКОН України «Про авторське право і суміжні права» Ось так виглядає громіздкий, але не повний список міжнародних та вітчизняних нормативно-правових актів, яким суперечать положення законопроектів-близнюків № 6676 та №6688. Згідно з пояснювальними записками до законопроектів,...

Read More

Лист ТелПУ від 27.07.2017 р. №2202 Голові Комітету ВРУ з питань інформатизації та зв’язку щодо аналізу законопроектів 6676 та 6688

Голові Комітету Верховної Ради України з питань інформатизації та зв’язку Данченку О.І.   Щодо зауважень до законопроектів реєстр. № 6688 від 12.07.2107 та реєстр. № 6676 від 10.07.2017            Шановний Олександре Івановичу! Телекомунікаційна палата України, яка об’єднує гравців ринку цифрових комунікацій України, висловлюючи Вам свою повагу, звертається з приводу наступного. У Верховній Раді України зареєстровано два ідентичних проекти Закону «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо протидії загрозам національній безпеці в інформаційній сфері» (реєстр. № 6688 від 12.07.2107 та реєстр. № 6676 від 10.07.2017) (далі – Законопроекти). Згідно з пояснювальними записками до Законопроектів, вони розроблені з метою створення дієвих механізмів, спрямованих на оперативне виявлення, реагування, попередження, запобігання, нейтралізацію кіберзагроз, кібератак та кіберзлочинів, ліквідацію їх наслідків та відновлення сталості і надійності функціонування комунікаційних, технологічних систем. Проте, вважаємо, що вказаними Законороектами не можливо буде досягти задекларованих цілей, а їх прийняття лише спричинить грубе порушення норм міжнародного права, в тому числі: Конвенції про кіберзлочинність, Рекомендацій ОБСЕ стосовно свободи вираження думки в Інтернеті (2011 рік), Декларації «Свобода спілкування в Інтернеті», ухваленоъ Комітетом Міністрів Ради Європи 28 травня 2003 року, Конституції України, Законів України «Про телекомунікації», «Про захист економічної конкуренції», «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності», «Про Раду національної безпеки і оборони України» та інших. Крім того, положення Проекту не відповідають принципам законності, обґрунтованості і пропорційності при обмеженні свободи інформації. Детальний аналіз Законопроектів наводимо нижче. 1....

Read More

Національні експерти оголошують початок відбору проектів для Міжнародного конкурсу World Summit Awards 2017

World Summit Awards – це унікальна міжнародна платформа для наочного прикладу того, як інформаційно-комунікаційні технології можуть впливати на суспільство. Головна мета конкурсу – підтримка інноваційних проектів з інтеграції ІКТ у всі сфери діяльності людини. Головні завдання конкурсу: відбір та просування нових цифрових ідей, що мають глибинний зміст, актуальність та споживчу цінність серед всіх країн-членів ООН; зробити вагомий внесок в «Цілі сталого розвитку ООН (SDG)» шляхом демонстрації творчого використання цифрових винаходів; забезпечення обміну навиками та знаннями, створення платформ для розширення всесвітньої мережі за участі великого кола зацікавлених сторін. Сьогоріч у конкурсі оголошено 9 категорій, серед яких – спец-категорія, призначена для...

Read More

Актуально